Barani Ball Out (BBO) - GymDanmark

Barani Ball Out (BBO)

BBO er en BO med en halv skrue. Afsættet med kip fra ryg er identisk med det, som udføres ved Ball Out. Resten af springet udføres som sammenbøjet barani.

Forudsætninger: Ball Out, sammenbøjet barani

Hold øje med:
At springeren holder benene i afsættet fra ryg.
At springeren fokuserer på at lave et godt kip.
At springeren venter med at skrue til h*n har rørt skinnebenene.