Araberspring fra plateau - udvikling II - GymDanmark

Araberspring fra plateau – udvikling II

Redskaber
Tilløbskasser/måtter, måtte (evt. blød måtte/grav), evt. blød skråkile, evt. trampet og saltoplint

Udvikling II
Opstillingen er ligesom i ”araberspringstrappe” men med en trampet foran. Gymnasten tager tilløb, sætter af i trampetten, skiller ben og laver araberspringet på plint med håndisæt på saltoplint. Det kan være en god idé at lægge en blød skråkile, som gymnasten kan falde på ryggen i.

Trænerens rolle
Jo højere plateauet er, des mere hjælp får gymnasten fra tyngdekraften. Vær opmærksom på, at et højt plateau øger risikoen for overrotation i landingen. Et højt plateau kan også føles utrygt for nogle gymnaster.