Forældrene er vigtige ressourcer i foreningerne - GymDanmark

Forældrene er vigtige ressourcer i foreningerne

Forældre spiller en nøglerolle i deres børns idrætsliv, både som, motivationsfaktor for deres børns idrætsdeltagelse og som  frivillig ressource i foreningslivet.

Nogle forældre involverer sig aktivt som både trænere og dommere, mens andre forældre går i flyverskjul, når der skal arrangeres fælleskørsel til konkurrencer eller sælges kaffe i stævnekiosken.  Her imellem er der også en stor gruppe forældre, som bare gerne vil bakke deres barn op så meget som muligt, men som ikke altid ved, hvordan de involverer sig i foreningen.

Hvordan får man i foreningen involveret forældrene?

GymDanmarks Nytårskur den 7. januar 2023 stiller vi skarpt på hvordan man som forening kan blive bedre til at rekruttere de forældre som både vil og kan, gøre en kæmpe forskel for sit barns idrætsliv.

På Nytårskuren sætter vi fokus på, hvordan forældrene kan ses som en ressource i foreningslivet og ser på:

 • Hvad forskningen siger om forældrerollen i idræt og sport
 • Høre eksempler fra miljøer der har succes med forældresamarbejdet
 • Fordre til netværk på tværs af de deltagende foreninger med fokus på arbejdet med forældre som frivillige

Tilmelding til Nytårskur 7. januar 2023

Mulighed for både fysisk og online deltagelse

Tilmelding

Målgruppe

Nytårskuren henvender sig til foreningsledere, formænd og bestyrelsesmedlemmer, som også får mulighed for at blive en del af GymDanmarks foreningsledernetværk, hvor vi deler udfordringer og succeser fra et foreningslederperspektiv.

Program Nytårskur 2023

 • Oplæg og diskussion v. Stephanie Jensen, Center for Ungdomsstudier (CUR) om forældresamarbejde og motivation af idrætsaktive børn
 • Eksklusivt foreningsledernetværk + snak med GymDanmark-bestyrelse m.
 • Fælles Bobler og kransekage
 • Mulighed for deltagelse i DRs SPORT 2022 i Boxen i Herning

Det får du hvis du deltager på GymDanmarks Nytårskur

 • Indsigt i seneste forskning om forældrerollen i foreningslivet.
 • 5 gode råd til det gode forældresamarbejde i foreningen
 • Inspiration fra succesfulde foreninger der har arbejdet målrettet med forældresamarbejdet
 • Mulighed for at blive direkte involveret i landsdækkende forældreundersøgelse
 • Mulighed for deltagelse til gallashowet Sporten 2022 i Boxen d. 7/1-2023 (ved fysisk deltagelse)
 • Mulighed for at indgå i et netværk omkring forældresamarbejdet med mulighed for efterfølgende deltagelse i en webinarrække med følgende titler:
 • Forældres rolle i motivationen af deres idrætsaktive børn” ved Center for Ungdomsstudier
 • ”Fra forældrehåndtering til forældresamarbejde – forældre som frivillig ressource” ved Marie-Louise Haurum, sportspsykologisk konsulent og familiecoach med speciale i forældrerollen i sport
 • ”Hvordan kan foreningerne styrke samarbejdet med sportsforældre til udøvere i gymnasiealderen” ved Frederik Jørgensen, sportspsykologisk konsulent og klubudvikling

Øget bevidsthed om forældrerollen

Danmarks Idrætsforbund stiller i disse uger også skarpt på forældrerollen i foreningen. Med målet om at gøre forældre af alle slags bevidste om deres egen adfærd i forhold til barnets idræt. DIF har fem gode råd til dig som er forælder til et barn i en idrætsforening:

 • SE barnet
 • LYT til dets oplevelser
 • SPØRG nysgerrigt ind
 • VIS at du interesserer dig
 • BIDRAG positiv til idrætsfællesskabet

Sådan sætter I fokus på forældrerollen i jeres forening

Til at skabe nysgerrighed omkring emnet har DIF produceret to korte kampagnefilm som foreningerne opfordres til at dele på egne sociale medier og i diverse forældrenetværk og -grupper.  Forældrene kan i øvrigt hente viden og gode råd på dif.dk/idraetsforaeldre, og foreningerne kan fra den 25. november hente både film, plakater, powerpointskabeloner og plug&play-tekster, så de kan kickstarte debatten i netop deres forældregruppe.