Tilmelding til Årsmøde 2021 er igang - GymDanmark

Tilmelding til Årsmøde 2021 er igang

Fredag den 12.  – 13. november afholder GymDanmark Årsmøde på Scandic i Kolding. Vi starter med Temamøde om fredagen, efterfulgt af Repræsentantskabsmøde og Aktivitetsårsmøder om lørdagen. Det er muligt at følge repræsentantskabsmødet lørdag virtuelt på GymDanmarks YouTube-kanal.

Invitation til Årsmødet er udsendt med dagsorden til alle medlemsforeninger og folkevalgte.

Tilmelding til Årsmøde

Tilmeldingsfrist 7. november 2021

Alt om Årsmødet

Læs mere

Program

12. – 13. november 2021

Læs mere

Stemmeret m.m.

Uddrag fra forbundets vedtægter:

§14 Repræsentantskabet

Stk. 2. Repræsentantskabet består af:

a)Én repræsentant fra hver af medlemsforeningerne (én stemme på Årsmødet).
b) Yderligere én repræsentant fra hver medlemsforening, som har betalt kontingent for minimum en af GymDanmarks discipliner (yderligere én stemme på Årsmødet).
c) Yderligere én repræsentant fra hver medlemsforening, som har betalt kontingent for tre eller flere af GymDanmarks discipliner (yderligere én stemme på Årsmødet).
d) Bestyrelsen (uden stemmeret på Årsmødet)

§ 15 Ordinært repræsentantskabsmøde

Stk. 5. Såfremt repræsentantskabet ønsker redegørelse om specifikke poster i regnskabet på bogføringsniveau, skal disse spørgsmål varsles til GymDanmarks forbundskontor senest
3 dage før repræsentantskabsmødet.

Stk. 7. For at opnå valg eller afgive stemme til positionerne nævnt i pkt. 9 (udvalgsformand) og 10 (udvalgsmedlemmer), skal kandidaten og stemmeafgiveren være tilknyttet et medlem, der har tilvalgt den pågældende aktivitet og betalt herfor senest 15. september.

Stk. 10. Stemmeafgivningen kan kun udøves personligt, og en person kan kun afgive stemme(r) på vegne af 1 af de i § 14 nævnte medlemmer af repræsentantskabet, som har betalt
kontingent senest 15. september, dog kan medlemmer, jf. §14, litra c og d stemme for egne manglende repræsentanter.

Stemmesedler

Stemmesedler udleveres ved ankomst til formanden, eller den som formanden har givet fuldmagt hertil (download begæring til fuldmagt her)