Idrætsforeninger kan præge kommunalvalget - GymDanmark

Idrætsforeninger kan præge kommunalvalget

DIF har oprettet en temaside om det kommende kommunalvalg, som giver idrætsforeninger redskaber til at sætte idrættens vilkår på dagsordenen.

Kommunalvalget den 16. november er vigtigt for idrætsforeningerne. Det er nemlig på landets rådhuse, at størstedelen af foreningernes rammer og vilkår bestemmes. Her besluttes det, hvilke haller og baner der skal investeres i, og hvilke omklædningsrum der skal renoveres. Det er også via kommunerne, at der bliver udbetalt de lokale- og aktivitetstilskud, som er grundpillerne i mange foreningers økonomi.

Kom til temasiden her

Hvis man ønsker gode vilkår for sin idrætsforening, så er det vigtigt, at man gør sit forarbejde, inden krydset sættes til november. Man bør på forhånd undersøge, hvilke kandidater der har visioner på foreningsidrættens vegne. Og man skal spørge ind til, hvad de har af konkrete forslag til, hvordan idrætsforeningerne kan hjælpes til at sikre gode og sunde idrætstilbud til kommunens indbyggere.

På DIF’s hjemmeside er der lavet en temaside om kommunalvalget. Den findes på adressen www.dif.dk/kv21 og her er der hjælp at hente for de foreninger, som gerne vil hjælpe med til at få sat idrætten på dagsordenen den kommunale valgkamp. Der er tale om en værktøjskasse, hvor foreningerne kan finde gode råd om aktuelle mærkesager, konkrete aktiviteter, kommunikation og meget andet.

På temasiden kan man læse om de mærkesager, som DIF peger på, som nogle af de vigtigste for idrætten, der er gode råd til, hvordan man kommer i kontakt med lokale byrådskandidater, arrangerer paneldebatter og begår sig i pressen og på sociale medier.

Kilde dif.dk