Kom godt igang efter Coronapausen - GymDanmark

Kom godt igang efter Coronapausen

Regeringen og Folketingets partier er blevet enige om en ny aftale for genåbning af indendørsidrætten som betyder, at gymnastikken kan komme tilbage i gymnastiksalene. Ved opstart af indendørs aktiviteter skal myndighedernes retningslinjer følges, og på denne side kan du læse om, hvad man skal være særligt opmærksom på ved opstart i gymnastik- og fitnessforeninger.

Bemærk – det er fortsat op til den enkelte forening at tilrettelægge genåbningen af foreningens aktiviteter efter myndighedernes retningslinjer. Vi opfordrer til, at der lokalt afstemmes mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig genåbning der passer til netop jeres aktiviteter og muligheder.

Generelle anbefalinger for gymnastik

Retningslinjer for indendørs idrætsliv, herunder gymnastik

 • Deltagerantal (forsamlingsforbud på 50 personer pr. 8. juni)
  Foreningen skal sikre at deltagerantallet ikke overstiger 50 inklusiv træner, pr. gruppe. Der må max være 1 person pr. 4kvm.
 • Undergrupper
  Der må gerne være flere end 50 personer til stede på én facilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig under 50 personer. Hver gruppe skal have sin egen træner/frivillig ved hold som består af børn og unge.Der skal være mindst 2 meter mellem hver gruppe.
  I kan inddele arealer i felter ved hjælp af snore, kegler, optegning mv., beregn 4 kvm pr person. Hvis der er flere grupper til stede i hallen, skal I sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne.
 • Afstand
  Det anbefales fortsat at man har mindst to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Hvor det ikke kan undgås at have fysisk kontakt (fx ved modtagning, sports acrobatik eller rytmetræning) skal man have ekstra stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger om hygiejne på kropslige kontaktpunkter.
 • Kropskontakt
  Gymnastik med kropskontakt er tilladt forudsat, at der er ekstra stor opmærksomhed på anbefalinger om hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.  Opfordringen er dog at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt.
 • Redskaber
  Gymnasterne opfordres til at medbringe eget træningsudstyr fx tøndebånd, kegler, sjippetov mv. I det omfang der bruges fælles trampoliner, måtter, baner, trampet eller andre fælles redskaber, bør de rengøres/afsprittes undervejs og efter brug. Kan det ikke lade sig gøre at afspritte redskaber, bør hænder og evt. bare fødder afsprittes før og efter redskaberne benyttes.
 • Trænere
  Pas godt på foreningens trænere. Foreningen skal sikre at der er rigeligt håndsprit tilgængeligt og adgang til hyppig håndvask. Vi anbefaler at der som minimum skal være én træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.

Generelle anbefalinger for fitness

Læs de generelle retningslinjer her (opdateret 8. juni 2020)

Q&A om genåbningen

 • Sommeraktiviteter

  DIF & DGI’ særlige retningslinjer for sommerskoler, sommeraktiviteter og camps

  • Sommerskoler, sommeraktiviteter og camps for børn og unge op til 25 år må gerne afvikles med op til 500 personer i alt inkl. ledere og trænere.
  • Forsamlingsforbuddet bør så vidt muligt overholdes i den konkrete afvikling og tilrettelæggelsen af de konkrete idrætsaktiviteter indrettes i henhold til gældende retningslinjer for den indendørs og udendørs idræt. Herunder inddeling af deltagerne i faste grupper af maks. 50 deltagere med et fast antal ledere pr. gruppe. Ligeledes bør der være tydelig opdeling af faciliteter og særligt fokus på rengøring, desinficering og ansigts- og håndhygiejne ved kontaktidrætter.
  • I praksis gennemføres aktiviteterne på træningsanlægget i henhold sundhedsmyndighedernes anbefalinger og forsamlingsforbud. De enkelte idrætter skal udarbejde specifikke retningslinjer for dette, og sikre at de enkelte sommerskoler følger disse.
  • Der må gerne gives adgang til omklædning, bad og toiletter, så længe at afstandskravet om 1 m. overholdes, og at der er minimum 4 kvm. pr. person.
  • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
  • Der må gerne arrangeres overnatning for deltagerne på sommerskoler, sommeraktiviteter og camps.
  • Hvis der arrangeres overnatning, bør deltagerne inddeles i faste grupper af 8 ekskl. ledere. Deltagerne bør så vidt muligt blive i de faste grupper under såvel idrætsaktiviteter, spisning og ved overnatning.
  • Senge/madrasser skal placeres min. 1 meter fra hinanden. Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor gruppen overnatter, bør ske flere gange dagligt. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og sæbe.
  • Deltagerne spiser i de faste grupper, de er inddelt i, og der skal være særlig fokus på af-spritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes skal det sikres, at alle vasker hænder før og efter spisning.
  • Anvendelse af cafeteria/kantine og toiletter følger i øvrigt retningslinjer for restaurationsbranchen.
  • Der skal på det enkelte idrætsanlæg være tydelig adskillelse mellem træningsanlæg og cafeteria/kantine.

  Læs flere retningslinjer her

 • TeamGym/ SpringRytme
  • Redskaber
   Gymnasterne opfordres til at medbringe eget træningsudstyr. I det omfang der bruges fælles trampoliner, måtter, baner, trampet eller andre fælles redskaber, bør de rengøres/afsprittes undervejs og efter brug. Kan det ikke lade sig gøre at afspritte redskaber, bør hænder og evt. bare fødder afsprittes før og efter redskaberne benyttes.
  • Kropskontakt
   Gymnastik med kropskontakt er tilladt forudsat, at der er ekstra stor opmærksomhed på anbefalinger om hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.  Opfordringen er dog at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt.
  • Deltagerantal (forsamlingsforbud på 50 personer pr. 8. juni)
   Foreningen skal sikre at deltagerantallet ikke overstiger 50 inklusiv træner, pr. gruppe. Der må max være 1 person pr. 4kvm.
  • Undergrupper
   Der må gerne være flere end 50 personer til stede på én facilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig under 50 personer. Hver gruppe skal have sin egen træner/frivillig ved hold som består af børn og unge.Der skal være mindst 2 meter mellem hver gruppe.
   I kan inddele arealer i felter ved hjælp af snore, kegler, optegning mv., beregn 4 kvm pr person. Hvis der er flere grupper til stede i hallen, skal I sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne.
 • Rytmisk Gymnastik
  • Redskaber
   Gymnasterne opfordres til at medbringe eget træningsudstyr fx tøndebånd, kegler mv. I det omfang der bruges fælles måtter eller andre fælles redskaber, bør de rengøres/afsprittes undervejs og efter brug. Kan det ikke lade sig gøre at afspritte redskaber, bør hænder og evt. bare fødder afsprittes før og efter redskaberne benyttes.
  • Kropskontakt
   Gymnastik med kropskontakt er tilladt forudsat, at der er ekstra stor opmærksomhed på anbefalinger om hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Opfordringen er dog at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt.
  • Deltagerantal (forsamlingsforbud på 50 personer pr. 8. juni)
   Foreningen skal sikre at deltagerantallet ikke overstiger 50 inklusiv træner, pr. gruppe. Der må max være 1 person pr. 4kvm.
  • Undergrupper
   Der må gerne være flere end 50 personer til stede på én facilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig under 50 personer. Hver gruppe skal have sin egen træner/frivillig ved hold som består af børn og unge.Der skal være mindst 2 meter mellem hver gruppe.
   I kan inddele arealer i felter ved hjælp af snore, kegler, optegning mv., beregn 4 kvm pr person. Hvis der er flere grupper til stede i hallen, skal I sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne.
 • Idrætsgymnastik
  • Redskaber
   I det omfang der bruges fælles måtter, baner, trampet eller andre fælles redskaber, bør de rengøres/afsprittes undervejs og efter brug. Kan det ikke lade sig gøre at afspritte redskaber, bør hænder og evt. bare fødder afsprittes før og efter redskaberne benyttes. Gymnasterne opfordres til at medbringe eget træningsudstyr hvor dette er muligt.
  • Deltagerantal (forsamlingsforbud på 50 personer pr. 8. juni)
   Foreningen skal sikre at deltagerantallet ikke overstiger 50 inklusiv træner, pr. gruppe. Der må max være 1 person pr. 4kvm.
  • Undergrupper
   Der må gerne være flere end 50 personer til stede på én facilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig under 50 personer. Hver gruppe skal have sin egen træner/frivillig ved hold som består af børn og unge. Der skal være mindst 2 meter mellem hver gruppe.
   I kan inddele arealer i felter ved hjælp af snore, kegler, optegning mv., beregn 4 kvm pr person. Hvis der er flere grupper til stede i hallen, skal I sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne.
 • Trampolin og DMT
  • Redskaber
   I det omfang der bruges fælles trampoliner, måtter, baner, trampet eller andre fælles redskaber, bør de rengøres/afsprittes undervejs og efter brug. Kan det ikke lade sig gøre at afspritte redskaber, bør hænder og evt. bare fødder afsprittes før og efter redskaberne benyttes. Gymnasterne opfordres til at medbringe eget træningsudstyr hvor dette er muligt.
 • Tumbling
  • Redskaber
   I det omfang der bruges fælles måtter, baner, trampet eller andre fælles redskaber, bør de rengøres/afsprittes undervejs og efter brug. Kan det ikke lade sig gøre at afspritte redskaber, bør hænder og evt. bare fødder afsprittes før og efter redskaberne benyttes. Gymnasterne opfordres til at medbringe eget træningsudstyr hvor dette er muligt.
 • Sports Acrobatik
  • Kropskontakt
   Gymnastik med kropskontakt er tilladt forudsat, at der er ekstra stor opmærksomhed på anbefalinger om hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.  Opfordringen er dog at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt.
  • Deltagerantal (forsamlingsforbud på 50 personer pr. 8. juni)
   Foreningen skal sikre at deltagerantallet ikke overstiger 50 inklusiv træner, pr. gruppe. Der må max være 1 person pr. 4kvm.
  • Undergrupper
   Der må gerne være flere end 50 personer til stede på én facilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig under 50 personer. Hver gruppe skal have sin egen træner/frivillig ved hold som består af børn og unge.Der skal være mindst 2 meter mellem hver gruppe.
   I kan inddele arealer i felter ved hjælp af snore, kegler, optegning mv., beregn 4 kvm pr person. Hvis der er flere grupper til stede i hallen, skal I sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne.
 • Rope Skipping
  • Redskaber
   I det omfang der bruges fælles redskaber, bør de rengøres/afsprittes undervejs og efter brug. Kan det ikke lade sig gøre at afspritte redskaber, bør hænder og evt. bare fødder afsprittes før og efter redskaberne benyttes. Sjipperne opfordres til at medbringe egne tove.
 • Fitness
  • Kom godt igang igen med GRATIS fire ugers træningsprogram
  • Antallet af aktive i fitnesslokalerne begrænses, så de generelle regler om afstand kan overholdes. Det sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres således, at der maksimalt er en udøver pr 4 m2.
  • Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal ske ved både indgang til fitnesslokalerne og i de enkelte fitnesslokaler.
  • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
  • Der sikres en meters afstand mellem borde og stole i caféområder.
  • Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.
  • Ekstra rengøring: Der foretages ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.
  • Desinfektion mellem aktiviteter: Ved brug af redskaber og maskiner desinficeres kontaktflader mellem hver benyttelse.
  • Læs mere om generelle retningslinjer for fintess her
 • Konkurrencer, Opvisninger mv.

  DIF & DGI’ særlige retningslinjer for konkurrencer, turneringer og stævner (udvalgte)

  • Idrætterne kan afvikle konkurrence-, turnerings- og stævnevirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis. Der må altså ikke afvikles en enkeltstående konkurrence, turnering eller stævne, hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud (pt. 50) er samlet samtidigt. Se dog særlige retningslinjer for publikum.
  • En konkurrence, turnering eller et stævne må dog godt opdeles tidsforskudt, sådan at der på intet tidspunkt er flere end forsamlingsforbuddet samlet samtidig. Fx kan et gymnastikstævne afvikles, så der først deltager max. 50 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 50 personer deltager i stævnet.
  • Ved tvivlstilfælde kan de lokale politimyndigheder søges om tilladelse.
  • Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper
  • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af konkurrencer, turneringer og stævner, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Ved afvikling af flere separate stævner/turneringer bør der udpeges mindst én ansvarlig herfor pr. stævne/turnering.

  Særlige retningslinjer for publikum (udvalgte)

  • Til såvel indendørs som udendørs idrætsbegivenheder må der være siddende publikum – fx på medbragte klapstole hvis der ikke er faste siddepladser.
  • En idrætsbegivenhed defineres som en konkurrence, kamp, turnering eller stævne, hvor der normalt er tilskuere. Der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.
  • Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende publikum til den enkelte idrætsbegivenhed. Grænsen på de 500 er inkl. deltagerne i idrætsaktiviteten.
  • Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne.
  • Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum og der må maks. være 1 publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet.
  • Arrangøren af idrætsbegivenheden bør have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler.
  • Der bør være særligt fokus på styring af kapaciteten på det enkelte idrætsanlæg, herunder indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige publikummer, under hensyn til tilgængeligt publikumsareal, risikoen for sammenstimling, og hvorvidt publikumsareal er indendørs eller udendørs.
  • Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger
  • Der skal være særligt fokus på rengøring og håndhygiejne.
  • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt for publikum.
  • Arrangøren af idrætsbegivenheden (foreningen og/eller ejer af faciliteten) bør identificere og sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og andet, som hyppigt berøres af mange.

Her kan du søge sparring

GymDanmarks medarbejdere er klar til sparring om muligheder til at komme godt igang. Kontakt vores udviklingskonsulenter eller disciplinkaptajner for mere information. Find en medarbejder her

Træning efter coronapause

Efter flere måneder uden specifik gymnastiktræning, er det vigtigt at være opmærksom på at gymnasterne kommer godt i gang igen med træningen, uden at komme til skade grundet manglende træning såvel teknisk som fysisk i hallerne.

Et vigtigt perspektiv er hensynet til gymnasternes fysiske status ved opstart og tilpasse mængde og indhold hensigtsmæssigt. På nedenstående link giver TeamDanmark generelle råd, samt vejledning ud fra tre forskellige træningsscenarier, gymnasterne kan være i, når de skal starte op igen.

Link til gode råd om at komme godt igang

Generelle råd til opstart

 • Du kan ikke starte på samme niveau, intensitet m.m., som før Covid-19
 • Lyt til kroppen
 • Planlæg træningsfrie dage/restitutionsdage
 • Lav en træningsdagbog med belastning og intensitet
 • Brug tid på op- og nedvarmning

Retningslinjer Indendørs idræt

Læs mere

Retningslinjer Udendørs idræt

Læs mere