Store forhåbninger til fase 3 - GymDanmark

Store forhåbninger til fase 3

Vi er kommet ind i fase 2 af genåbningen, og for gymnastik og fitness-foreningerne er der desværre ikke så meget nyt. GymDanmark arbejder på, at indendørs-idrætten kommer med i fase 3.

GymDanmark vil have gymnasterne i gang

GymDanmark arbejder politisk for, at vores foreninger og gymnaster hurtigst muligt kan få lov at komme i gang igen. Det gør vi via DIF, som er helt inde i maskinrummet i de politiske forhandlinger. DIF presser på, for at sikre bedst mulige vilkår for foreningslivet og ikke mindst for udøverne, og derfor er der også tydelige aftryk i myndighedernes anbefalinger og hjælpepakker, som tilgodeser netop idrætten.

Forbundsformand Anders Jacobsen udtaler; ”Det er en svær tid for os alle, men vi arbejder benhårdt for at varetage foreningernes interesse og gymnastikken på alle niveauer. Vi er i tæt dialog med DIF om vores ønsker og muligheder i genåbningsfasen for foreninger og gymnaster. DIF sidder med om bordet vedr. forhandlingerne, og vi er meget optaget af, gennem dem at skabe de bedste betingelser for vores medlemmer”.

Foreningerne finder lokale løsninger

I GymDanmark hjælper og vejleder vi foreningerne med at tolke retningslinjerne fra myndighederne, men vi er ikke en myndighed og kan derfor kun videregive og vejlede i forhold til de udsendte retningslinjer. Det er foreningernes ansvar at følge myndighedernes retningslinjer, og da foreningerne har meget forskellige vilkår, faciliteter og aktiviteter opfordrer vi til, at man går i dialog med kommunen for at finde lokale løsninger. Foreløbig har mange held med at etablere udendørs træning under strenge hygiejne forhold og inden for retningslinjerne.

Deltag i vores webinar på torsdag d. 14/5 og bliv inspireret af nogle udvalgte foreninger, som fortæller hvordan de træner under corona – læs mere her

Faser for åbning af idrætten

I fase 2 blev der åbnet for professionel idræt, men gymnastikken falder vi desværre ikke under den denne definition. Hvilket betyder, at vilkårene for alle vores foreninger og gymnaster er ens uanset om man definerer sig som bredde eller elite.

 • Professionel idræt - der må åbne

  Følgende grupper af idrætter og atleter, som vil være omfattet af de nye retningslinjer for åbning af professionel idræt:

  • De to øverste rækker i fodbold, mænd
  • Den øverste række i fodbold, kvinder
  • Den øverste række i håndbold, mænd
  • Den øverste række i håndbold, kvinder
  • Den øverste række i ishockey, mænd
  • Den øverste række i badminton
  • Trav- og galopløb på de 9 væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens
  • Øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægter fra deres idræt
  • Atleter på et højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe

Fase 3 (8. juni):

Hvis alt forløber efter planen, vil der i fase tre blive åbnet op for at forsamlingsforbud hæves fra 10 til 30 eller 50 deltagere, og at forbuddet mod nogle af vores indendørsaktiviteter hæves. I de kommende uger vil DIF og DGI være i tæt forhandling og i dialog med ministeriet om, hvilke typer af indendørsidrætter, der kan åbnes.

Fase 4 (primo august)

Her forventes det, at den resterende del af indendørsaktiviteterne blive åbnet, dvs. dem, der ikke var med i fase 3. Vi afventer de helt konkret retningslinjer for både fase 3 og 4, og melder dem ud, når vi har både retningslinjer fra myndighederne, men også retningslinjer fra DIF og DGI.

Generelle henvisninger fra myndighederne, DIF og DGI omkring udendørs træning

 • At man ikke må samles flere end 10 personer
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (eksempelvis tøndebånd, køller eller træningsmåtter), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis det ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DIF og DGI desuden, at man er opmærksom på:

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper.
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. (Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten.