DIF og DGI’s coronahjælpepulje er åben for ansøgninger - GymDanmark

DIF og DGI’s coronahjælpepulje er åben for ansøgninger

DIF og DGI’s coronahjælpepulje er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Coronahjælpepuljen er ikke etableret til støtte for eliteidræt og idrætsforeninger, der søger dækning af udgifter til aflyste større arrangementer (over 350 deltagere). Disse foreninger henvises til lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer.

DIF og DGI’s coronahjælpepulje er åben for ansøgning fra d. 1. maj til og med 15. maj. Alle ansøgninger forventes behandlet senest i løbet af juni.

DIF og DGI’s coronahjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Coronahjælpepuljen kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport. Firmaidrætsforeninger henvises til den særskilte coronahjælpepulje under Dansk Firmaidrætsforbund.

Retningslinjer for ansøgning

Downloade retningslinjerne for ansøgning om midler fra DIF og DGI’s coronahjælpepulje.

Download

Q & A vedr. DIF og DGI'S corona-hjælpepulje

Hent en oversigt over oftest stillede spørgsmål samt svar om DIF og DGI’s coronahjælpepulje.

Hent her

Sådan søger foreningerne

Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Foreninger, der ikke er en del af CFR, kan sende en mail om dette til difdgicoronapulje@dif.dk. Så vil de efterfølgende modtage en mail med et link, som de kan benytte til at få midlertidig adgang til CFR.

For sparring og vejledning omkring ansøgninger til DIF og DGI’s coronahjælpepulje anbefales foreninger at kontakte konsulenter på Forbundskontoret

Tekniske spørgsmål til DIF og DGI’s coronahjælpepulje kan rettes til: difdgicoronapulje@dif.dk

Om DIF og DGI’s coronahjælpepulje

Et bredt udsnit af folketingets partier besluttede den 7. april at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 350 deltagere.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre lokalforeningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet. DIF og DGI modtager i alt 44 millioner kroner, som administreres i fællesskab. Firmaidrætten modtager 3,5 millioner til uddeling blandt sine foreninger, mens DUF modtager 2,5 millioner til uddeling til deres foreninger.