Sådan er foreningen dækket via den kollektive forsikringsaftale med Tryg - GymDanmark

Sådan er foreningen dækket via den kollektive forsikringsaftale med Tryg

Som medlemsforening i GymDanmarks er I automatisk omfattet af en fælles kollektiv forsikringsaftale hos Tryg. Aftalen er netop blevet genforhandlet og sikrer, at alle forbundets medlemsforeninger er dækket på en række områder. Vigtigt er det dog at være opmærksom på, at fx udstyr og inventar ikke er omfattet af forsikringen. Få overblik her.

Aftalen med Tryg sikrer alle medlemsforeninger i GymDanmark kollektiv forsikringsaftale, som dækker:

  • En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.
  • En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
  • En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet.
  • En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.
  • Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.

Ikke alt er omfattet af aftalen

Måske kan det være en idé også at se på foreningens forsikring af udstyr og inventar ved vandskade, tyveri eller brand? Dette er er nemlig ikke omfattet af den kollektive forsikringsaftale, det skal I selv sørge for at forsikre. Der kan fx være behov for supplerende forsikringer, hvis jeres forening ejer et klubhus eller har inventar og idrætsudstyr.

Du kan læse mere om de supplerende forsikringer, der evt. kan være relevante for jeres forening i det vedhæftede faktaark eller på idrættensforsikringer.dk

Prismatch

Har jeres forening allerede tegnet supplerende forsikringer, kan I få matchet prisen hos Tryg og på den måde sikre en konkurrencedygtig pris.

Læs mere om prismatch her

Har du spørgsmål?

Spørgsmål vedrørende gældende aftale, eller tilkøb af supplerende forsikringer kan rettes til Tryg på 4420 4500.