Ny konkurrencestruktur i TeamGym fra 2020 - GymDanmark

Ny konkurrencestruktur i TeamGym fra 2020

Dette gøres med afsæt i GymDanmarks Talent- og Elitestruktur, og underbygges af reglementer som løbende bliver tilpasset så vi sikrer den bedste gymnastik hele vejen fra begyndere til vores elite.

Vi ønsker med den nye struktur at skabe det bedste fundament for vores gymnaster uanset niveau, og give alle en god oplevelse med at deltage i konkurrencer. Ved at konkurrere med andre på samme niveau og med et reglement som giver mulighed for udvikling tilpasset niveauet, kan vi favne den store volumen vi har i TeamGym. Med den nye struktur er der noget for alle og udfordringer på alle niveauer. Det overordnede mål for talent- og elitearbejdet i GymDanmark/TeamGym er fastholdelse, personlig udvikling så vi kan opnå gode præstationer på seniorniveauet.

Danmark sender hvert år op til 6 klubhold ud til henholdsvis Junior (lige år) og Senior (ulige år) Nordiske Mesterskaber (NM). Med implementeringen af den nye struktur gør vi det langt nemmere for de bedste klubhold at forberede sig til NM, ved altid at konkurrere i det gældende internationale reglement.

På europæisk plan foregår der et arbejde med at implementere TeamGym i det Internationale Gymnastik Forbund (FIG). Danmark kan bedre være med til at understøtte denne udvikling ved at følge Code of Points, derudover giver det mulighed for at få dommere fra andre lande til at domme de nationale konkurrencer – og derved være med til at udbrede sporten til endnu flere lande i Europa samt resten af Verden.

Fremadrettet bliver der 4 rækker
• Liga
• Danmarksserie
• Talentrækker (regionale)
• Aspirantrækker (regionale)

LIGAEN

Ligaen kommer til at bestå af alle seniorhold sammen med 6 junior puljer. Ved indførslen af den nye struktur vil det være de hold som er blevet placeret i piger pulje 1-3, drenge pulje 1-2 samt mix pulje 1 fra konkurrencerne i 2019, der kan tilmelde sig denne række.

Dog vil det være muligt at ansøge om et wildcard. Tanken bag et wildcard er, at vi gør plads til op til 8 hold mere. Har man fået et helt nyt hold og de har niveauet til at være med i ligaen, skal man ikke afskæres fra dette. Wildcardet skal ses som et sikkerhedsnet, så man ikke skal konkurrere et år i Danmarksserien før man kan konkurrere i Ligaen, hvis man har niveauet til det. I forbindelse med tilmeldingen til årets konkurrencer kan man ansøge om et wildcard, som vil blive behandlet af Dommer og Reglementssektionen (DoRS). Under behandlingen af ansøgningen vil man muligvis få besøg fra DoRS, hvor der skal vises spring og rytme for at afklare niveauet.

I Ligaen konkurrerer man efter det Internationale reglement Code of Point. Reglementet vil være i sin originale form på engelsk. Der vil være små tilretninger i et appendix. Tilretninger hvor vi fx fjerner protest over D-score.
Den nye række vil have 3 runder, og der vil blive kåret en vinder til hver runde i form af overrækkelse af en vandrepokal, mens der til 3. runde vil blive kåret vinderen af Ligaen, samt uddelinger af medaljer til nummer 1, 2 og 3, baseret på den samlede pointsum fra de 3 runder.

Til 2. runde findes regionsmestrene i Øst og Vest ved den samlede højeste score for 1. og 2. runde, uagtet samlet placering i Ligaen. Ligger man samlet nummer 4 i ligaen som det eneste Vest hold i pulje 1, bliver man derfor Regionsmester i Vest.
Nummer 1-4 i Mix, Damer og Herrer i junior og senior i pulje 1 går videre til Danmarksmesterskaberne.

DANMARKSSERIEN

Danmarksserien er vores nationale række hvor der kæmpes i et nationalt reglement. Det er et krav man stiller op til regionsmesterskaberne, da resultaterne bliver brugt til seedning, da der i Danmarksserien fortsat vil være plads til 96 hold. Skulle der være mere end 96 hold vil de resterende hold bliver flyttet over i talentrækken.
Nummer 1-4 i Mix, Piger og Drenge i micro og mini pulje 1 går videre til Danmarksmesterskaberne. Junior i Danmarksserien går ikke videre, da disse hold findes i Ligaen.
Danmarksserien forbliver groft sagt en uændret version af mesterrækken fra både sæson 2018 og 2019, men skifter navn.

TALENTRÆKKEN

Talentrækken er vores regionale række, hvor der konkurreres i et nationalt reglement med tilpasninger. Reglementerne i Danmarksserien og Talentrækken vil være stort set identiske, men det vil ikke være muligt at lave dobbeltroterende i talentrækken. Det vil stadigvæk være muligt at tilmelde sig talentrækken direkte uden at have deltaget i regionsmesterskaberne i den nye Danmarksserie.
Talentrækken forbliver groft sagt uændret fra både sæson 2018 og 2019.

ASPIRANTRÆKKEN

Aspirantrækken er vores begynderrække som tager udgangspunkt i et meget letforståeligt reglement. Aspirantrækken forbliver uændret fra sæson 2019.

Ved spørgsmål til ovenstående kontakt venligst UTG på utg@gymdanmark.dk – Læs også om hele strukturen her