Kandidaterne til Repræsentantskabsmødet er nu offentliggjort - GymDanmark

Kandidaterne til Repræsentantskabsmødet er nu offentliggjort

KANDIDATLISTE 2018

Valg til bestyrelse (jf. § 12)

a) Forbundsformand (vælges for 2 år i lige år),
Formandskandidater
Anders Jacobsen
Ernst Lykke Nielsen

b) Næstformand (vælges for 2 år i ulige år) Lene Christiansen ikke på valg

c) 5 bestyrelsesmedlemmer (2 vælges i lige år og 3 vælges i ulige år)
Kandidater
Erik J. Mogensen
Jens Hornemann
Josefine Jørgensen
Morten Bundgaard Jacobsen
Morten Rasmussen
Stig Thorlak
Torben Czepluch
Torben Kjeldsen

d) Valg af suppleant til bestyrelsen (vælges for 2 år i ulige år)
Kandidater
Erik J. Mogensen
Jens Hornemann
Josefine Jørgensen
Morten Bundgaard Jacobsen
Morten Rasmussen
Stig Thorlak
Torben Czepluch
Torben Kjeldsen

Valg af udvalgsformænd (jf. § 11)

a) Formand for Udvalget for Idrætsgymnastik (UIG), som vælges for 2 år i lige år
Kandidater: Jakob Maagaard

b) Formand for Udvalget for Rytmisk gymnastik (URG), som vælges for 2 år i lige år
Kandidater: Lotte Kok

c) Formand for Gymnastik for Alle (GfA), som vælges for 2 år i lige år
Kandidater: ingen

d) Formand for Udvalget for Sports Acrobatik (SAU), som vælges for 2 år i lige år
Kandidater: Poul Hjortgaard Olsen

e) Formand for Udvalget for TeamGym (UTG), som vælges for 2 år i ulige år
Ikke på valg

f) Formand for Udvalget for Trampolin og Tumbling (UTT), som vælges for 2 år i ulige år
Ikke på valg

g) Formand for Udvalget for Rope Skipping (RSU), vælges for 2 år i ulige år
Ikke på valg

Valg af udvalgsmedlemmer (Jf. § 11)

a) Udvalget for Idrætsgymnastik (UIG),
4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år

Kandidater:

Ann Krogsgaard
Louise Brandenborg Jensen
2 vakant pladser (vælges for to år): Lotte Borgbjerg Unnerholm – opstillet efter tidsfristen

b) Udvalget for Rytmisk gymnastik (URG),
4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år

Kandidater:
Camilla Kruse
Helle Jensen
Anna Hillestrøm
Tine Hovdreng Bull

c) Udvalget for Gymnastik for Alle (GfA),
4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år

Kandidater: 4 vakante pladser (2 år)

d) Udvalget for Sports Acrobatik (SAU),
4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år

Kandidater:
Anders Kristensen
Natascha Schak Linnemand,
2 vakante pladser (vælges for 2 år)

e) Udvalget for TeamGym (UTG),
4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år

Kandidater:
Jeanette Jensen
Kim Kløve Lassen
2 vakante pladser (vælges for to år)

f) Udvalget for Trampolin og DMT (UTT),
4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år

Kandidater:
Daniel D. Vidstrup,
Line Bangsgaard
Bo Zierau, genopstiller
1 vakant plads (vælges for to år)

g) Udvalget for Rope Skipping (RSU),
4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år

Kandidater:
Regitze Schultz
Sofie Slettebo,
Bente Lindegaard Magnusson,
Mia Mønster,
2 vakante pladser (vælges 2 for ét år)

Valg af Ordensudvalget (jf. § 19)

 a) Udvalgets medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 2 af medlemmerne afgår lige år, de øvrige 3 medlemmer afgår ulige år.

Kandidater:
Erhard Franzen,
Hans Chr. Bjerg,

b) Endvidere vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Stemmetal og i tilfælde af stemmelighed lodtrækning afgør rækkefølgen.

Kandidater:
Suppleant Benjamin Juul Johansen,
Suppleant 1 vakant

Tumbling
Kandidater til udvalg, såfremt Tumbling godkendes som aktivitet under repmødets punkt 7.

Formand Søren Juul Sømod
Janneke Lanng
Nis Rykær Simonsen
Anders Sørensen
Sune Jensen
Thomas Juul Hansen
Jacob Rasmussen
Malthe Hvid
Flemming Kaas

Praktik om Tumbling
Godkendes Tumbling som selvstændigt aktivitetsudvalg, sker det i følge vedtægterne under pkt 7 (indkommende forslag. Under pkt 9 vælges aktivitetsudvalgsformanden og under punkt 10 vælges udvalgsmedlemmerne.

Da man ikke før på dagen ved, om forslaget under pkt 7 vedtages, kan alle (modsat alle andre valg) under pkt 9 og 10 opstille på dagen, uden forudgående offentliggørelse af kandidatur.

For alle ovenstående – læs mere om ny politisk organisering her

Læs mere om repræsentantskabsmødet og tilmeld dig her