Varsling; Repræsentantskabsmøde 2018 - GymDanmark

Varsling; Repræsentantskabsmøde 2018

GymDanmarks medlemsforeninger besluttede sidste år, at forbundet skal have ny politisk organisering. Dette er baggrunden for, at vi til repræsentantskabsmødet 2018 skal vælge den nye samlede bestyrelse, der fremadrettet skal lede forbundet politisk, strategisk og økonomisk. Repræsentantskabsmødet 2018 kommer således i høj grad til at handle om valg af bestyrelsesmedlemmer til den nye bestyrelse. Få overblik her

Læs mere om Ny politisk organisering her.


REPRÆSENTANTSKABSWEEKEND 2018

 • 26. oktober – Valgdebat med alle, der opstiller til bestyrelse og udvalg
 • 27. oktober – Repræsentantskabsmøde og aktivitetsmøder (NYT i 2018)
  Se hvem der er på valg her
 • 28. oktober – On-boardingseminar, kun for folkevalgte (NYT i 2018)

VALG 2018 (jf vedtægter §15 stk. 6)

 • Valg til GymDanmarks bestyrelse
  • Forbundsformand, Anders Jacobsen genopstiller (vælges for to-årig periode)
  • To bestyrelsesmedlemmer (vælges for to-årig periode) flest stemmer
  • Tre bestyrelsesmedlemmer (vælges for et-årig periode)
  • Suppleant til bestyrelsen (vælges for et-årig periode)
 • Valg af udvalgsformænd
  • Formand for Udvalget for Idrætsgymnastik, Morten Rasmussen genopstiller (vælges for to-årig periode)
  • Formand for Udvalget for Rytmisk gymnastik, Lotte Kok genopstiller (vælges for to-årig periode)
  • Formand for Gymnastik for Alle, Søren K. Nielsen genopstiller (vælges for to-årig periode)
  • Formand for Udvalget for Sports Acrobatik, Lars Rasmussen genopstiller ikke (vælges for to-årig periode)
 • Valg af øvrige udvalgsmedlemmer og ordensudvalg

Valgprocedure: Alle som ønsker at (gen)opstille til bestyrelse og aktivitetsudvalg skal SENEST den 15. september skrive til info@gymdanmark.dk og meddele at man opstiller, og samtidig udfylde kandidatpræsentation (download skabelon nedenfor). Dvs både nuværende kandidater som genopstiller, og nye kandidater som opstiller for første gang.

 

Indkomne forslag
Forslag, som ønskes forelagt og behandlet på repræsentantskabsmødet, skal sendes til GymDanmarks Forbundskontor på info@gymdanmark.dk
FRIST 1. september 2018.

 

Tilmelding

Tilmelding FRIST 22. oktober 2018.

Deltagerliste 

VIGTIGE DATOER

 • 1. september. Frist for indsendelse af ændringsforslag til repræsentantskabsmødet
 • 15. september. Frist for at opstille, ALLE valgpositioner
 • 17. september. Kandidatnavne offentliggøres på gymdanmark.dk
 • 23. september. Samtaler med vurderingsudvalg (forbundsformand og bestyrelsesmedlemmer)
 • 5. oktober. Dagsorden på gymdanmark.dk med ændringsforslag, udvalgsberetninger, årsbog, revideret regnskab, budgetforslag mv. 
 • 5. oktober. Alle kandidater offentliggøres på gymdanmark.dk, med egen motivation og CV
 • 22. oktober. Tilmeldingsfrist ALLE møder

 

Mere om repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabsmødet er GymDanmarks øverste myndighed. På repræsentantskabsmødet godkender deltagerne regnskab og beretning, samt budget (herunder eventuelle prisændringer i kontingentet & licens). Det er også repræsentantskabet som vedtager ændringsforslag og vælger medlemmer til bestyrelse og udvalg. Det er også på repræsentantskabsmødet at ‘årets forening’ hædres og særlige personer hyldes.

Vel mødt til repræsentantskabsweekend 2018.