GymDanmark søger studiepraktikanter - GymDanmark

GymDanmark søger studiepraktikanter

Uddannelsesarbejdsgruppen er sat i verden for at sikre, at GymDanmark udbyder tidssvarende træneruddannelse af høj kvalitet på alle niveauer. Gruppen er godt i gang med arbejdet og de første træneruddannelser er allerede at finde i kursuskalenderen. For at kvalificere det videre arbejde ønsker man i arbejdsgruppen at få et indblik i foreningernes forståelse af og kultur omkring kompetenceudvikling hos deres trænere. En øget viden om de lokale foreningers forhold til udvikling af trænerkompetencer hjælper os til at forstå de eventuelle barrierer og udfordringer for at udvikle sine træners kompetencer, man måtte have som forening. Lige som vi også forventer at blive klogere på hvilken værdi, man som forening tillægger dette.

I arbejdsgruppen for talentudvikling er man nysgerrig på den lokale forståelse, men her handler det selv sagt om talentudvikling. Arbejdsgruppen skal fungere som sparring i forbindelse med de fremtidige talentudviklingssamarbejder mellem forbundet og lokale foreninger. Ved hjælp af interviews evt. i kombination med en spørgeskemaundersøgelse er målet at blive klogere på, hvordan foreningerne tænker om det at arbejde med talentudvikling. Den indsamlede viden skal konkret bidrage til at skærpe den samarbejdsmodel, som er under udarbejdelse, og skal generelt kaste mere lys over foreningernes tankegods hvad angår talentudvikling.

De to studiepraktikantpladser udbydes i perioden fra september og frem til februar.

Læs mere her