I kan nu søge DIF og DGI’s foreningspulje til projekter i jeres forening - GymDanmark

I kan nu søge DIF og DGI’s foreningspulje til projekter i jeres forening

Har i udfordringer med at få finansieret nogle projekter i foreningen, er det nu muligt at søge midler fra DIF og DGI’s foreningspulje. Der er 45 millioner hvert år, som skal uddeles til foreninger. Formålet med foreningspuljen er, at støtte hverdagens fællesskaber indenfor idræt, og skabe rum til udvikling.

Puljen er opdelt i 3 beløbskategorier, med forskellige ansøgningsfrister:
– Beløb op til og med 25.000kr.: Ansøgningerne behandles løbende, og der kan forventes svar indenfor fire uger efter, at ansøgningen er sendt.
– Beløb fra 25.001kr. til og med 100.000kr.: Ansøgningerne behandles en gang om måneden (undtagen juli og december) med ansøgningsfrist den 1. i hver måned. Ansøgerne kan forvente svar indenfor 8 uger.
– Beløb fra 100.001kr. til og med 500.000kr.: Ansøgningerne behandles fire gange om året, med ansøgningsfrist d. 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Ansøgeren kan forvente svar indenfor otte uger efter førstkommende ansøgningsfrist.

 

Der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning, og en forening kan højst få godkendt en ansøgning i et kalenderår. Flerstrengede foreninger har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning pr. afdeling pr. år. 

Foreninger kan bl.a. søge tilskud til:

  • Indsatser i forhold til fastholdelse og rekruttering af medlemmer
  • Støtte til nystartede idrætsforeninger 
  • Indkøb af idrætsmateriel 
  • Opstart af nye tværidrætslige tilbud 
  • Udvikling og opstart af nye aktiviteter generelt i idrætsforeningen
  • Kompetenceløft af idrætsforeningens trænere og ledere
  • Udvikling af organisationen i idrætsforeningen
  • Udvikling og afvikling af events og konkurrencer i idrætsforeningen

Hvordan søger I?:
Ansøgningsproceduren finder sted via Centralt foreningsregister (CFR) på adressen: www.medlemstal.dk

Det er et krav at foreningen har et CVR-nummer og en NemKonto. 

Læs mere om puljen her

Hvad kan der søges til?

Ofte stillede spørgsmål

Tilskudsbetingelser

Ansøg her