Vær med til at skabe det nye GymDanmark - GymDanmark

Vær med til at skabe det nye GymDanmark

Nu kan du være med til at udarbejde profilen for GymDanmarks kommende bestyrelse, når den ny-etablerede arbejdsgruppe og bestyrelse inviterer til temamøde.

Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde en kompetenceprofil for den kommende bestyrelse, og de ønsker at få input fra alle hjørner af GymDanmark, således profilen kan blive så præcis som mulig. Derfor opfordres alle folkevalgte og engagerede foreningsfolk til at bruge den sidste aften i januar til at tænke stort i fællesskab.

Arbejdsgruppen er nedsat af bestyrelsen efter repræsentantskabet i oktober besluttede at ændre bestyrelsessammensætningen fra en repræsentativ model til et direkte valg. Bestyrelsesmedlemmer skal fra repræsentantskabsmødet 2018 alene vælges ud fra bestyrelseskompetencer, og derfor er det et uhyre vigtigt arbejde at få beskrevet de relevante kompetencer i et forbund som GymDanmark.

Der vil blive lagt et program for temamødet, som ligger klar i det nye år, men sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag den 31. januar.

Medlemmer i arbejdsgruppen

  • Michael Bjørn, Vejstrup Efterskole
  • Daniel Vidstrup, Københavns Trampolin Klub
  • Helle Buus, Gefion
  • Kresten Thomsen, Aalborg Idræts-Gymnastikforening (AIG)
  • Ernst Lykke Nielsen, GF Køge Bugt
  • Ditte Okholm-Naut, direktør i GymDanmark (administrativ tovholder fra GymDanmark)
  • Anne Larsen, HR-konsulent i DIF (drift af proces)

Bestyrelsen har et ønske om at arbejdsgruppen bliver 6-8 personer og har derfor besluttet, at der stadig vil være mulighed for at ind supplere nye medlemmer. Kontakt Ditte Okholm-Naut don@gymdanmark.dk