Mens vi venter på talentseminaret kapitel 4 - GymDanmark

Mens vi venter på talentseminaret kapitel 4

af Jonas Vestergaard Jensen, udviklingskonsulent

 Kapitel 4 – Tidlig udvælgelse giver tidlig succes og sen udvælgelse giver sen succes

GymDanmark har en talent- og elitestruktur, hvor der er et stort udviklingsorienteret fokus, når vi taler talent- og elitearbejde. Et fokus der betyder, at det arbejde man laver med børn og unge i høj grad har et langsigtet fokus, hvor det i sidste ende handler om at slå igennem som senior og altså ikke “kun” som junior.

Fra tid til anden bliver jeg mødt af spørgsmålet, “Det er fint nok med alt det der udvikling, men hvorfor må de ikke have lov at være gode?”

Udvikling og højt niveau er ikke modsætninger eller ‘enten/eller’. Det er to parameter, som fint går hånd i hånd.

Først og fremmest er det logisk set ikke et problem at vinde eller at være den bedste. Vi vil vil for eksempel aldrig sige til en ung pige, som lige har vundet junior EM. “Det var da godt nok ærgerligt, nu bliver du aldrig til noget.” Men modsat gør det omvendte sig heller ikke gældende: “Tillykke med din EM titel. Nu vinder du også EM som senior.” Det handler først og fremmest om, at de unge gymnaster fortsætter med at dyrke gymnastik, og at de fortsat udvikler sig. Således er ungdomsmesterskaber og -konkurrencer ikke et mål i sig selv, men et middel til fastholdelse og udvikling.

Men hvorfor alt den udvikling?

Der ligger forskellige argumenter til grund for, hvorfor vi har så stort fokus på udvikling frem for resultatet. Skal vi være helt ærlige, så interesserer ungdomsresultater os ikke. Det gør seniorresultater derimod. Det er selvfølgelig dejligt når vores gymnaster har gode oplevelser med gymnastikken, men i det store billede er det seniorresultater, der har betydning. I GymDanmark forstår vi til gengæld succesfuld talentudvikling, som når foreninger uddanner talentfulde ungdomsatleter, så de lykkes med at klare overgangen fra ungdom til senior.

Overordnet set baserer GymDanmarks arbejde, hvad end det er talent- og elitestruktur eller træneruddannelser, sig på forskning indenfor talentudvikling og Team Danmarks Aldersrelateret træningskoncept, der ligeledes baserer sig på forskning i børn og unges udvikling.

#4 Tidlig udvælgelse giver tidlig succes og sen udvælgelse giver sen succes

En tysk undersøgelse har kigget på, hvilken betydning det har for atleter at blive udtaget til et talentudviklingsprogram, fx. ved at blive involveret i et nationalt kraftcenter. De sammenligner atleter, der er blevet udtaget som 14 årig eller yngre (defineret som tidlig specialiseret) med atleter udtaget fra 15 år eller ældre (defineret som sen specialiseret). Her viser det sig, at de tidligt specialiserede starter specialiseret disciplinspecifik træning og konkurrencer 2,5 år før de sen specialiserede og har været mindre involveret i andre sportsgrene. Det interessante er så, at de tidligt specialiserede og selekterede har større succes som junior, mens de derimod har mindre sandsynlighed for international senior succes. Det omvendte gør sig så gældende for de sen specialiserede og selekterede (Güllich & Cobley, 2017).

I praksis kan dette ses som et udtryk for, at det 1) er svært at forudsige hvem der bliver til noget, 2) at det ikke nødvendigvis er en fordel, at blive udtaget til det ”rigtige” miljø tidligt og 3) at der kan være fordele i at ”komme fra baghjul” og måske have oplevet en del modstand på sin vej.

Stay tuned. I morgen kan du læse kapitel 5 i ”Mens vi venter på talentseminaret”.

 

Litteratur

Güllich, A., & Cobley, S. (2017). On the efficacy of early talent identification and talent development programmes. I Routledge Handbook of Talent Identification and Development in Sport (s. 80–98).