Mens vi venter på talentseminaret kapitel 2 - GymDanmark

Mens vi venter på talentseminaret kapitel 2

af Jonas Vestergaard Jensen, udviklingskonsulent

Kapitel 2:  Miljøer som har et stor udviklingsorienteret fokus leverer flere atleter til internationalt seniorniveau

GymDanmark har en talent- og elitestruktur, hvor der er et stort udviklingsorienteret fokus, når vi taler talent- og elitearbejde. Et fokus der betyder, at det arbejde man laver med børn og unge i høj grad har et langsigtet fokus, hvor det i sidste ende handler om at slå igennem som senior og altså ikke “kun” som junior.

Fra tid til anden bliver jeg mødt af spørgsmålet, “Det er fint nok med alt det der udvikling, men hvorfor må de ikke have lov at være gode?”

Udvikling og højt niveau er ikke modsætninger eller ‘enten/eller’. Det er to parameter, som fint går hånd i hånd.

Først og fremmest er det logisk set ikke et problem at vinde eller at være den bedste. Vi vil vil for eksempel aldrig sige til en ung pige, som lige har vundet junior EM. “Det var da godt nok ærgerligt, nu bliver du aldrig til noget.” Men modsat gør det omvendte sig heller ikke gældende: “Tillykke med din EM titel. Nu vinder du også EM som senior.” Det handler først og fremmest om, at de unge gymnaster fortsætter med at dyrke gymnastik, og at de fortsat udvikler sig. Således er ungdomsmesterskaber og -konkurrencer ikke et mål i sig selv, men et middel til fastholdelse og udvikling.

Men hvorfor alt den udvikling?

Der ligger forskellige argumenter til grund for, hvorfor vi har så stort fokus på udvikling frem for resultatet. Skal vi være helt ærlige, så interesserer ungdomsresultater os ikke. Det gør seniorresultater derimod. Det er selvfølgelig dejligt når vores gymnaster har gode oplevelser med gymnastikken, men i det store billede er det seniorresultater, der har betydning. I GymDanmark forstår vi til gengæld succesfuld talentudvikling, som når foreninger uddanner talentfulde ungdomsatleter, så de lykkes med at klare overgangen fra ungdom til senior. 

Overordnet set baserer GymDanmarks arbejde, hvad end det er talent- og elitestruktur eller træneruddannelser, sig på forskning indenfor talentudvikling og Team Danmarks Aldersrelateret træningskoncept, der ligeledes baserer sig på forskning i børn og unges udvikling.

#2 Miljøer som har et stor udviklingsorienteret fokus leverer flere atleter til internationalt seniorniveau

Forskningen inden for talentudvikling har de senest 10 år skiftet fokus fra at kigge udelukkende på individet, og hvilke kompetencer de har/skal tilegne sig til at kigge på, hvad der kendetegner de klubber eller miljøer, som gentagende gange har præsteret at fostre store internationale stjerner. Antagelsen er her, at de miljøer har betydning for udviklingen og må gøre noget enestående, siden de kontinuerligt kan mønstre store internationale stjerner.

Det tydeligste kendetegn er, at miljøerne har en stærk sammenhængende kultur, (at man gør det, man siger, at man gør, og at alle i miljøet trækker i samme retning) og en kultur, hvor man har fokus på netop udvikling af både atleter, trænere og miljøet som helhed (Henriksen, 2010; Martindale, Collins, & Daubney, 2005).

I praksis betyder det, at de succesfulde miljøer for eksempel er dygtige til at anerkende de atleter, der lever op til miljøets værdier. Det kan for eksempel være ved at udtage de ungdomsatleter som knokler benhårdt i træningslokalet både mentalt og fysisk til første holdet, selvom de måske ikke er de bedste. Derudover er det for eksempel også at have et stærkt og tæt samarbejde mellem miljøet forskellige afdelinger, for eksempel ungdoms- og seniorafdelingen. På den måde vil atleter opleve overgangen fra ung til senior mindre udfordrende. 

Stay tuned. I morgen kan du læse kapitel 3 i ”Mens vi venter på talentseminaret”.

 

Litteratur

Henriksen, K. (2010). The Ecology of Talent Development in Sports. University of Southern Denmark.

Martindale, R., Collins, D., & Daubney, J. (2005). Talent development: a guide for practice and research within sport. Quest, 57(4), 353–375. http://doi.org/10.1080/00336297.2005.10491862