Skal din forening sætte præg på fremtidens GymDanmark? - GymDanmark

Skal din forening sætte præg på fremtidens GymDanmark?

På GymDanmarks repræsentantskabsmøde 2017 blev der truffet beslutninger om en ændret politisk struktur. En del af beslutningen er, at bestyrelsen fremadrettet skal bestå af 7 personer inkl. formand og næstformand og at bestyrelsen vælges med baggrund i kompetencer for bestyrelsesarbejdet. En del af den nye bestyrelsessammensætning er også en adskillelse af udvalg og bestyrelse, så man ikke kan have en politisk dobbeltrolle, dvs.  at man f.eks. ikke både kan være udvalgsformand og bestyrelsesmedlem. Den nye bestyrelse skal vælges på repræsentantskabsmøde 2018. 

I forbindelse med denne ændring af bestyrelsen er der bl.a. brug for en ny kompetenceprofil for bestyrelsen i GymDanmark.

GymDanmarks nuværende bestyrelse ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe med foreningsrepræsentanter til netop dette stykke arbejde. Gruppen vil holde det første møde tirsdag den 19. december 2017 og forventes at fungere frem til medio maj, hvor forslag skal indstilles til den nuværende bestyrelse. Der arbejdes ud fra et nærmere specificeret kommissorium og en nærmere specificeret tidslinje. GymDanmarks direktør, Ditte Okholm-Naut, vil være tovholder for arbejdsgruppen.

Ønsker du at din forening skal være repræsenteret i arbejdsgruppen, så skal der sendes en indstilling til Ditte Okholm-Naut på don@gymdanmark.dk senest d. 7. december hvor kontaktinfo, dvs. navn, mobilnr., mail og personens tilknytning til foreningen fremgår. Der vil være tale om 2-4 møder i arbejdsgruppen, samt forberedelse til møderne.

Spørgsmål omkring arbejdsgruppen kan rettes til Ditte Okholm-Naut på don@gymdanmark.dk

Quiz og vind

Den 16. juli 2024 fylder GymDanmark 125 år. Vær med til at fejre denne milepæl ved at deltage i jubilæumsquizzen og vind airpods til din sommerferie.

Tag quizzen