Æresmedlem Nina Velin er gået bort - GymDanmark

Æresmedlem Nina Velin er gået bort

Af Hans Christian Bjerg Forbundsformand for Danmarks Gymnastik Forbund 1992-2006

Gymnastiklederen Nina Velin er død den 27. oktober i en alder af 95 år. Hun blev uddannet som gymnastik- og svømmelærer på Paul Petersens Institut 1941, og virkede som instruktør på Købmandsskolens Gymnastikforening frem til 1960. Fra 1966 og højt oppe i årene underviste Nina Velin syge såvel som raske pensionister. Nina Velin blev i 1950 valgt ind i Danmarks Gymnastik Forbund, og kom ind i dette forbunds kvindeudvalg i 1958. Hun havde store faglige og organisatoriske evner, og stod igennem årene i spidsen for udviklingen i Danmark af kvindelig idrætsgymnastik, rytmisk sportsgymnastik og pensionistgymnastik. Den første konkurrence i 1958 for kvinder i gymnastik var i høj grad hendes værk. Hun sad i bestyrelsen for Danmarks Gymnastik Forbund 1966-89, heraf de sidste 9 år som næstformand, i bestyrelsen for Danmarks Idrætsforbund 1967-72 og blev i 1972 indvalgt i Danmarks Olympiske komité som den første kvinde, og sad her i i alt 12 år. I denne forbindelse ledede hun sammen med sin mand, Erik Velin, den danske delegation ved de olympiske lege i Mexico i 1968. Nina Velin var æresmedlem af Danmarks Gymnastik Forbund og modtog gennem årene en lang række æresbevisninger både nationale og internationale. 

Et langt liv med gymnastik

Nina Velin voksede op i et hjem præget af idræt. Hun begyndte som konkurrencesvømmer og blev 1939-41 uddannet som gymnastik-, svømme- og danselærer på Paul Petersens Institut. Efterfølgende underviste hun i gymnastik i Købmandsskolens Gymnastikforening. Som instruktør og leder af denne forenings elitehold gennemførte hun ca. 125 opvisninger i ind- og udland i årene 1942-60. Sideløbende med dette arbejde drev hun 1947-69 en privat svømmeskole i Frederiksberg Svømmehal. Fra 1966 og indtil for få år siden underviste hun såvel raske som syge pensionister, og var gennem bestyrelsesposter med til at udvikle pensionistgymnastikken i Danmark. Inden for denne disciplin blev hun en nøgleperson. 

Afgørende for Nina Velins karriere blev det, at hun i 1950 blev valgt ind i Danmarks Gymnastik Forbunds københavnskreds’ kvindeudvalg. Hun blev i 1943 gift med Erik Velin, der var gymnast og også virkede inden for Københavnskredsen. Arbejdet i Københavnskredsen medførte i 1958 indvalg i Gynmastikforbundets kvindeudvalg, og i 1958 i Udvalget for kvindelig gymnastik, som hun 1966-72 var formand for. Her kom hendes medfødte store organisatoriske evner til sin ret, men især var hendes indsats markant inden for udviklingen af kvindegymnastikken i Danmark. Hun var således en af hovedkræfterne bag afholdelsen af den første konkurrence inden for gymnastik for kvinder i 1959. Karakteristisk for Nina Velin så hun de muligheder, der i 1960erne viste sig i rytmisk holdgymnastik for kvinder, en disciplin hun derefter var med til at udvikle og introducere i Danmark. Danmarks Gymnastik Forbund nedsatte 1972 et særligt udvalg for denne disciplin, som hun efterfølgende var formand for frem til 1992. Det første verdensmesterskab i Gymnastique Moderne, som rytmisk sports gymnastik først kaldtes, blev således afholdt i København i 1967 med Nina Velin som hovedansvarlig., ligesom hun i 1987 var med i ledelsen af Gymnastradaen i Herning.

Nina Velin sad i Danmarks Gymnastik Forbunds hovedbestyrelse 1966-89 og var 1980-89 næstformand for forbundet. I denne periode sad hun tillige i DIFs bestyrelse 1967-72 og i to perioder var hun medlem af Danmarks Olympiske Komité, som det første kvindelige medlem. I denne forbindelse udgjorde hun sammen med sin mand ledelsen af den danske delegation ved de olympiske lege i Mexico 1968. Hun var også kvindelig delegationsleder ved de olympiske lege i 1972, 1976 og 1980.

Nina Velin var international dommer i kvindelig idrætsgymnastik og i rytmisk sports gymnastik, og var inden for såvel de nordiske som de internationale gymnastikorganisationer en velkendt skikkelse. Hun blev i 1992 æresmedlem af Danmarks Gymnastik Forbund, og modtog en lang række æresbevisninger, bl.a. Nachtegalmedaljen. DIFs Ærestegn og Nordens Gymnastik Forbunds ærestegn. Indtil det sidste fulgte hun levende med i hvad der rørte sig i Danmarks Gymnastik Forbund og deltog i forbundets åresmøder.

Nina Velin var en innovativ ildsjæl, der var parat til at påtage sig nye opgaver, og samtidig en dygtig og meget kontant organisator. Hun fik en lang, aktiv og markant karriere inden for dansk gymnastik. En af Danmarks Gymnastik Forbunds store lederskikkelser.

Læs mindeord oplæst af Hans Christian Bjerg, ved GymDanmarks repræsentantskabsmøde 28. oktober 2017

Bisættelse

Nina Velin bisættelse finder sted fredag den 3. november kl. 14 fra
Godthåbskirken, Nyelandsvej 111, 2000 Frederiksberg.