Repræsentantskabet vedtager ny politisk organisering - GymDanmark

Repræsentantskabet vedtager ny politisk organisering

Samlet set vedtog repræsentantskabet samtlige forslag, som bestyrelsen havde indstillet:

 • Nedlæggelse af politisk regional struktur
  Aktiviteter, der organiseres i de nuværende regioner fortsætter nu i regi af Gymnastik for Alle udvalget
  Læs de praktiske konsekvenser her

 • Nedlæggelse af Uddannelsesudvalget
  Forslaget er en tilretning af vedtægterne, således Uddannelsesudvalget ikke længere er vedtægtsbestemt. Uddannelsesudvalget fortsætter sin nuværende form som arbejdsgruppe.
  Læs de praktiske konsekvenser her

 • Nedlæggelse af Eliteudvalget
  Forslaget er en tilretning af vedtægterne, således Eliteudvalget ikke længere er vedtægtsbestemt. Eliteudvalget fortsætter som arbejdsgruppe der består af eksisterende medlemmerne fra nuværende Eliteudvalg og medlemmer fra nuværende vækstforum.
  Læs de praktiske konsekvenser her

 • Ny politisk organisering af bestyrelsen
  Bestyrelsen skal fra repræsentantskabsmødet 2018 bestå af syv* medlemmer, som udelukkende har til opgave at varetage ledelsen af GymDanmark.
  Læs de praktiske konsekvenser her
  *Bestyrelsen fremsætter ændring til eget forslag. Ændringsforslag: Bestyrelsen skal bestå af syv medlemmer.

 • Alle valghandlinger på repræsentantskabsmødet
  Alle politisk valgte personer vælges på GymDanmarks repræsentantskabsmøde. Valghandlingen flyttes fra aktivitetsårsmøderne til repræsentantskabsmødet. 
  Læs de praktiske konsekvenser her

Praktiske vedtægtsændringer som også blev vedtaget


Økonomiske tiltag
Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens forslag til Budget 2018, som blandt andet indeholder:

 • Fremskrivning af licens- og kontingentstruktur med 2%
 • Medlemskontingent uændret til kr. 825,-
 • Licens enhedspris på kr. 230,- uanset hvornår licensen løses
 • Uændret begynderlicens på kr. 75,-
 • Særlige medlemskaber: Højskoler og efterskoler til kr. 825,- 

Læs et samlet overblik af ovenstående her

Valghandlinger 2017 

 • Lene Christiansen modtog genvalg som næstformand i GymDanmark
 • Frank Veje Jakobsen modtog genvalg for Udvalget for TeamGym
 • Trine Frederiksen valgt som ny formand for Udvalget for Trampolin og Tumbling
 • Ulla Christensen modtog genvalg for Rope Skipping Udvalget
 • Erik Juhl Mogensen modtog genvalg som suppleant til formand/næstformandsposten
 • Jens Stensgaard modtog genvalg til Ordensudvalget
 • Peter Lund modtog genvalg til Ordensudvalget
 • Kristine Wagner modtog genvalg til Ordensudvalget
 • Benjamin Juhl Johansen modtog genvalg som suppleant til Ordensudvalget

 

Årets forening, ærestegn og pokaler

Læs her hvem der modtog hædersbevisninger

 

Det skete også

Fitness
GymDanmark har samarbejde med DGI om Bevæg dig for livet – Fitness, som i løbet af en fireårig periode, skal bringe 40.000 flere gymnaster til gymnastikken. Visionsleder Trine Merete Hagemann fortalte om fitnessaktiviteten og afdelingens arbejde med foreningerne. 

Gymnastik for Alle (GfA)
Efter repræsentantskabsmødet blev der afholdt Årsmøde for Gymnastik for Alle, hvor der var 40 personer repræsenteret. GfA har kun bestået af to medlemmer, i det forgangne år hvilket har gjort, at de ikke har kunne løfte de store opgaver. Med hele fire nye medlemmer er der dog nu lagt op til, at udvalget kan være med til at bidrage til at bidrage til GymDanmarks strategi.