Nye priser på konkurrencer - GymDanmark

Nye priser på konkurrencer

GymDanmarks bestyrelse har i september udarbejdet budget 2018, herunder aktivitets-udvalgenes budgetter.

Bestyrelsen har nu godkendt de af aktivitetsudvalgene indsendte forslag til nye takster, som hermed er gældende fra 1. januar 2018. Undtaget er Klubtræf (Trampolin), og Power series (Tumbling), som er gældende med øjeblikkelig virkning.

Priser fra 1. januar 2018

Deltagerpris

Beløbet udgør deltagerprisen pr. person pr. konkurrence og der skal således ikke betales arrangementsgebyr. Ved for sen tilmelding og/eller betaling i henhold til de forskellige aktivitetsområders bestemmelser om frister beregnes der ekstra 100 kr. pr. person.

Startgebyr

Startgebyrerne er en konkurrenceafgift fastsat af GymDanmarks Forbundsbestyrelse. Startgebyret indbetales af foreningen til GymDanmark ved tilmeldingen til det pågældende arrangement. Ved for sen tilmelding og/eller betaling i henhold til de forskellige aktivitetsområders bestemmelser om frister beregnes dobbelt startgebyr. I grand prix-rytme og æstetisk gymnastik betales der 100,- kr pr. person ved for sen tilmelding.

Arrangementsgebyr

Foruden startgebyret skal den respektive enhed ved prisfastsættelsen af stævnet opkræve et særligt arrangementsgebyr pr. person pr. konkurrence, som tilfalder den arrangerende enhed eller det pågældende arrangement. Fordelingen herimellem skal fremgå af den respektive stævnekontrakt.