Gratis tilbud til alle trænere - GymDanmark

Gratis tilbud til alle trænere

DIF har nu gjort deres E-læringsmodul ”Idrætsskader – Nej tak” gratis så alle kan gennemgå materialet og afslutningsvis tage en test som bevis på læringen.
Forløbet byder på både tekst, videoer og test byggende på de tre overskrifter: Forebyggelse, ”Når skaden er sket” samt genoptræning

Se vejledning her

Det er håbet at mange trænere vil se dette som en gratis mulighed for at blive klogere på idrætsskader og ikke mindst en vigtige rolle man har som træner i forbindelse med forebyggelse og genoptræning.

Kampen om døgnets 24 timer er hård og GymDanmark har derfor netop indført E-lærings modulet ”Idrætsskader – Nej tak” på GymTræner 1 Basis uddannelsen som har premiere i juni måned. Inden uddannelsen skal alle deltagere gennemgå E-læringsmodulet, så der opbygges en god forforståelse for emnet inden man fysisk møder op på uddannelsen.
” Der er er rigtig gode erfaringer fra både Danmarks Idrætsforbund og andre specialforbund, om at E-læring kan bruges med god effekt på udvalgte emner. Gymnastik er og bliver et praktisk håndværk og E-læring kan selvfølgelig ikke erstatte hele vores træneruddannelse, fortæller uddannelsesansvarlig Pil Christiane Lindekron, som glæder sig til at se hvordan Idrætsskade modulet vil blive taget imod.

Læs mere om GymDanmarks Træneruddannelse her

E-læring er et område hvor GymDanmark i den nærmeste tid skal dygtiggøre sig så foreningerne kan tilbydes uddannelser og kurser som drager nytte af den teknologiske udvikling.