Tag på træneruddannelse - SPAR 500 kr. ved tilmelding inden 1. juni! - GymDanmark

Tag på træneruddannelse – SPAR 500 kr. ved tilmelding inden 1. juni!

Basis inden disciplin
Det nye i GymDanmarks træneruddannelse er at der udbydes GymTræner 1 Basis over hele landet og vil være obligatorisk for at kunne komme ind på GymTræner 1 disciplin. GymDanmark tror, det er en styrke at gymnastikkens mange kommende trænere mødes og skaber netværk på tværs af discipliner. Udover en nøje planlagt undervisning vil man som deltager på træneruddannelsen også indgå i netværk mellem trænere på samme niveau. Ved brug af sociale medier er det håbet at en udvikling af trænerkompetencer vil strække sig ud over de timer, man som deltager er på uddannelsen. På sigt er det målet, at man som træner hver år skal kunne udvikle sig, på det uddannelses niveau man har opnået.

Ved at gøre GymTræner 1 Basis obligatorisk før man specialiserer sig i disciplinerne sikres det, at der kan bygges oven på de kompetencer man allerede har tilegnet sig.


GymTræner 1 Basis udbydes over hele landet
GymTræner 1 Basis over hele landet og imødekommer dermed ønsket fra foreningerne om uddannelse geografisk tæt på

Tilmeldingen følges tæt og GymDanmark er klar til at oprette flere uddannelser efter behov.

GymTræner 1 Basis
På niveau 1 (GymTræner 1 Basis + GymTræner 1 Disciplin) vil der stilles skarpt på at ”lære at træne”. At kunne tilrettelægge en god træningslektion kræver både viden om fysisk- og teknisktræning men i ligeså høj grad om træningsmiljøet omkring gymnasten som f.eks. pædagogiske og didaktiske evner.  Som deltager vil man også blive udfordret i forskellige cases om f.eks. forældreinvolvering, mobning og andre relevante situationer man som træner skal håndtere og forholde dig til.

Fra 20 til 15 timer ved hjælp af E-læring
Kampen om døgnets 24 timer er hård og GymDanmark har derfor indført E-læring på udvalgte områder på træneruddannelsen.
” Der er er rigtig gode erfaringer fra både Danmarks Idrætsforbund og andre special forbund, om at E-læring kan bruges med god effekt på udvalgte emner. Gymnastik er og bliver et praktisk håndværk og E-læring kan selvfølgelig ikke erstatte hele vores træneruddannelse, fortæller uddannelsesansvarlig Pil Christiane Lindekron.
På GymTræner 1 Basis vil modulet om Idrætsskader blive gennemført som E-læring.


Tilmeld GymTræner 1 Basis inden 1. juni – SPAR 500 kr.

 Læs mere om GymDanmarks uddannelsesstruktur her