Diplomtræner - GymDanmark

Diplomtræner

 

Se video om Diplomtræneruddannelsen


Hvad får jeg ud af uddannelsen? 

Uddannelsen er tilrettelagt, så den giver dig en række af de kompetencer, som du har brug for som træner for eliten (eller dem, der er tæt på at være det) inden for din idræt. Når uddannelsen er gennemført vil du være i stand til at varetage træningen af udøvere i en elite- og konkurrenceorienteret organisation.

Der bliver undervist i:

  • Blok 1: Ledelse, pædagogik og psykologi.

  • Blok 2: Anatomi, tekniktræning, doping og ernæring.

  • Blok 3: Træningslærer, fysiologi og aldersrelateret træning.

     

Uddannelse og projektopgave
En diplomtræneruddannelse består af en del på 165 timer som tages i fællesskab med deltagere fra andre forbund. Derefter følger en GymDanmark del på min. 30 timer som har form af en projektopgave. GymDanmark udformer i samarbejde med den studerende en projektopgave, som typisk vil have en vinkel som både giver mening for begge parter.

Hvem kan tage en diplomtræneruddannelse?
For at få adgang til Diplomtræneruddannelsen skal man have gennemført DIFs Træner 2 eller tilsvarende. Det kan f.eks. være en universitetsuddannelse i idræt, fysioterapeuter, lærere med linjefag i idræt eller lignende. Det er erfaringen fra mange andre forbund at risikoen for at dumpe diplomtræneren hvis man ikke i forvejen har en stærk og bred teoretisk viden med sig i bagagen.

 

I 2016 afsluttede tre studerende deres diplomtræneruddannelse

Helge Fisker, er til dagligt underviser på Gymnastikhøjskolen i Ollerup og derudover landstræner for Team Gym Senior herre. -Uddannelsen har givet mig flere konkrete værktøjer som jeg til dagligt bruger både med højskoleleverne og landsholdet, fortæller Helge. 

Niels Henrik Nielsen er lige ledes til daglig underviser på Gymnastikhøjskolen i Ollerup og derudover landstræner for GymDanmarks DMT landshold. På trods af Niels Henriks lange erfaring som træner har der været meget nyt at lære på Diplomuddannelsen. ”Jeg ser uddannelse og løbende kompetenceudvikling som en naturlig del af det at være træner. Med diplomtræneruddannelsen har jeg lagt endnu et lag af viden til, som jeg kan trække på i mit daglige arbejde med gymnasterne”.

Michael Jensen, er til dagligt underviser på Vejstrup Efterskole og i Odense Gymnastik Forening. Han er ligeledes mangeårig landstræner for landsholdet i Tumbling. -Deltagerne på uddannelsen var samlet fra mange forskellige idrætsgrene og det oplevede jeg som en stor styrke, da det gav gode og idrætsfaglige diskussioner på tværs. Så godt som alle emner var meget relevante og overførbare til mit daglige arbejde med gymnaster på højt niveau, fortæller Michael.

Læs mere om Diplomtræneruddannelsen her