Tweens, sådan fastholder vi dem i foreningerne - GymDanmark

Tweens, sådan fastholder vi dem i foreningerne

De klassiske foreningsidrætter udfordres i teenageårene, herunder gymnastik og svømning. I et spændende og underholdende oplæg ved Henrik Brandt fra Idrættens analyseinstitut satte han fokus på danskernes motions- og sportsvaner som gav et godt billede af, at der er et rigtig godt incitament til at udvikle idrætsforeningerne i en retning der giver mening for medlemmerne. Herunder samarbejde af idrætterne på tværs af sportsgrene, bedre drift og udnyttelse af faciliteter og ikke mindst de nye teknologiske muligheder som kan gøre idrætten tilgængelig for medlemmerne i endnu højere grad.

TIP! De sociale medier er en naturlig del af tweens-gruppens hverdag. Få tips til foreningens formidling på de sociale medier her. Det er på de sociale medier at I skaber direkte dialog og tilknytning til fastholdelse. Foreningens aktiviteter bør være tilgængelige via de medier hvor medlemmerne er – for tweensgruppen er det på mobilen.

I sit oplæg kom Henrik Brandt også ind på den rolle som medlemsforeningerne spiller i lokalsamfundet overfor de forskellige målgrupper, herunder en bevidstgørelse i foreningen om hvilken rolle man som forening ønsker at spille overfor de forskellige målgrupper. Ønsker man fx at være partnere i lokalsamfundet? Eller skabe motivation for de inaktive? Klare og præcise mål skaber retning og forståelse for de frivillige i foreningen, og det bliver derved lettere at prioritere og udvælge aktiviteter.

Læs hele undersøgelsen ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’ her

Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder

Mette Skat Nielsen fra Dansk Svømmeunion kom i sit oplæg på mødet ind på vigtige pointer fra en analyse om Tweensgruppen. Undersøgelsen giver blandt mange andre væsentlige pointer, svarene på hvorfor Tweens falder ud af foreningen, og mindst lige så vigtigt, hvorfor de meldte sig til.

Blandt de fremmødte svømmeklubber var man meget enige i, at størstedelen af børnenes interesse for svømning initieres af børnenes forældre, og i gymnastik er det børnene selv. Om det bedste ved at gå til sport svarede de fleste børn i begge idrætter, at det mest af alt handlede om at blive bedre og have det sjovt. Men hvorfor stopper de så? Undersøgelsen viser, at når de unge ikke føler de bliver bedre, så mister de interessen.

TIP! Frafald sker ofte i ferierne, derfor bør der være aktiviteter året rundt, eller som minimum mulighed for tilmelding året rundt. Også sommerarrangementer som Gym- og Svømme Camps kan være med til at holde hjulene i gang og sikre at børnene opretholder niveau.

Gymnastikskoler og Camps, læs mere her

Læs hele analysen om Tweens (forundersøgelse) her

Sådan fastholder I Tweens i jeres forening

Vær med til at knække koden til fastholdelse. Tweensindsatsen i ’Vi bevæger’-projektet’* hjælper med at udvikle attraktive aktiviteter og sætte fokus på det gode klubmiljø, der fastholder tweens i foreningsidræt.

Det er GRATIS at være med i projektet, som løber over en sæson og består blandt andet opstartsmøde i foreningen, seminar hvor I møder andre foreninger i projektet, samt et opsamlingsseminar.

Læs mere her eller kontakt en medarbejder i GymDanmark eller Dansk Svømmeunion. Ansøgningsfristen er 1. juni 2017

TIP! Mange undersøgelser peger på, at Fitness-bølgen har ramt hele landet, og derfor er Fitness noget I kan overveje at blive et tilbud til jeres medlemmer. I GymDanmark samarbejder vi med DGI Gymnastik & Fitness om visionsprojektet ’Bevæg dig for livet – Fitness’. Kontakt en medarbejder i projektet og hør om mulighederne for jeres forening. Læs mere her

Se billeder fra foreningsarrangementet på facebook her (Husk at smide et like på siden – så holdes du løbende opdateret)

*Samarbejdsprojektet Vi bevæger Tweens

GymDanmark og Dansk Svømmeunion arbejder sammen om en fortsat medlemsudvikling, udvikling af en samarbejdsmodel samt en målrettet indsats omkring fastholdelse af de 8 til 12 årige (tweens) i henholdsvis gymnastik og svømning.

Baggrunden for samarbejdet skal findes i de to specialforbunds identiske udfordringer med et medlemsfrafald allerede fra otte-årsalderen samt et relativt stort medlemspotentiale i det vestlige Danmark.

Læs mere på Vi bevæger’s hjemmeside her vibevæger.dk

Det siger foreningerne

Christian Clausen fra Stauning/Dejbjerg er ny forening i GymDanmark, som netop har startet Dobbelt mini-trampolin op i foreningen. Foreningen består ellers primært består af opvisningshold. Om det vigtigste fra foreningsarrangementet fremhæver Christian pointerne om de lange pauser i løbet af året hvor foreningen ’står stille’ og spørgsmålet om hvorvidt foreningen er gode nok til at tage dem ind der gerne vil gå til gymnastik på særlige tidspunkter. ’Vi er med oplægget fra Henrik Brandt blevet meget bevidste om hvornår de helt unge stopper med at gå til gymnastik. Det er klart et fokusområde som vi tager med os tilbage og skal arbejde videre med i foreningen’ siger Christian, og glæder sig samtidigt over et super foreningsarrangement.

Også hos Dragør Gymnastikforening tager de mange nye idéer med sig hjem. Formand i foreningen Dorrit Sørensen siger ’Det mest interessante har været at blive opmærksom på de mange gode områder hvor vi kan samarbejde med andre foreninger. Det er blevet rigtig klart i dag hvor vigtigt det er at vi samarbejder, frem for at konkurrere mod hinanden’. Jytte Hansen, sekretær i foreningen siger ’Vi fik også øjnene op for de mange andre ting som GymDanmark tilbyder, herunder kurser og events som meget vel kan have interesse for vores medlemmer. Også gode idéer til foreningens kommunikation som skal gøres os mere målgruppeorienteret, tager vi med os hjem’ slutter kvinderne med et stort smil, og glæder sig over at have været med denne lørdag i Herning.

Læs mere om GymDanmarks tilbud til medlemsforeninger her