Tid til indberetning af foreningens medlemmer - GymDanmark

Tid til indberetning af foreningens medlemmer

medlemstal.dk registrerer I jeres medlemmer. Det er også her I finder vejledning til de fælles registreringsregler. Foretrækker du en visuel vejledning, kan du se en videoguide om medlemsregistrering her videoguide.medlemstal.dk

Hovedtrækkene i medlemsregistreringen er:

 • Kun ét medlem pr. kontingent
 • Alle, der har været aktivt medlem i tre måneder eller mere, tælles med
 • Foreninger skal kun indberette medlemstal én gang, selvom de er medlem af flere af idrætsorganisationerne

Som noget nyt vil der i 2016-indberetningen under Gymnastik, komme et ekstra vindue, hvor foreningen skal oplyse, hvor mange medlemmer der dyrker (både konkurrence & ikke-konkurrence) indenfor:

 1. TeamGym
 2. Rope Skipping
 3. Trampolin
 4. Tumbling
 5. Rytmisk Gymnastik

Summen af 1-5 kan sagtens være mindre end foreningens samlede gymnastikmedlemmer.

Som forening kan der også indberettes Fitness-medlemmer, som dækker over:
 • Styrketræning i maskiner og med frie vægte
 • Crossfit træning og/eller hold med konditionstræning
 • Yoga og/eller hold med udstrækningsøvelser
 • Aerobic (holdet hedder måske: puls og styrke, dance it eller lign.)
 • Indoor cycling

Ændringen i fitness-kategorien skyldes, at GymDanmark og DGI Gymnastik og Fitness er gået sammen om en indsats på fitness området i regi af Bevæg dig for livet.
Læs mere her

Konkret vejledning
Hvis du vil vide mere om den konkrete medlemsregistrering, som eksempelvis hvordan flerstrengede foreninger medlemsregistrerer, eller hvordan det nu er med medlemmer som er meldt ud i årets løb, så læs mere i vejledningen som du finder på dette link.

Her kan du få mere at vide

• Foreningerne kan kontakte info@medlemstal.dk eller 7020 1800
• På GymDanmarks forbundskontor kan du kontakte Hanne Hede tlf. 4326 2602