Afskedsreception for Flemming Knudsen - GymDanmark

Afskedsreception for Flemming Knudsen

Flemming Knudsen har valgt ikke at genopstille som Forbundsformand for GymDanmark ved repræsentantskabsmøde i oktober. Der afholdes afskedsreception: 

Fredag den 28. oktober 2016 kl. 15.00-17.00.
Receptionen afholdes i Restauranten, Idrættens Hus, 2605 Brøndby.

Håber at se rigtig mange til receptionen for at give Flemming en værdig afsked for hans store arbejde for Danmarks Gymnastik Forbund.

For yderlige info kontakt Janne Jelstad, jje@gymdanmark.dk, 2992 3694