Fokus på springsikkerhed er steget markant - GymDanmark

Fokus på springsikkerhed er steget markant

Springsikker er en certificering som foregår i samarbejde mellem GymDanmark og DGI. Med den kan foreninger og efterskoler forvisse medlemmer, elever og ikke mindst sig selv om, at sikkerheden er i fokus, når gymnasterne går på gulvet.

Og dét er vigtigt, fortæller Tommy Mikkelsen, som er forstander på Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. Efterskolen skal netop til at starte certificeringsprocessen og ser frem til at have certifikatet i hus efter sommerferien.

“Nogle gange kan man godt som forældre have svært ved at vide, hvad man skal spørge om, inden de unge sendes afsted. Med Springsikker kan de så se, at vi har gjort os nogle tanker om sikkerheden, og at vi er forberedte hvis uheldet skulle være ude. Så vi forsøger at svare på spørgsmålet, før det stilles,” siger han.

360 graders eftersyn giver tryghed

Formålet med Springsikker er netop at skabe tryghed, og derfor er det også en længere proces at blive certificeret. Der skal et 360 graders eftersyn til.

”Der er nogle helt konkrete og håndfaste krav til efterskolen, som skal være opfyldt”, siger Steffen Bruun Erichsen, som er Vojens Gymnastik og Idrætsefterskoles DGI-konsulent, og fortsætter:

”Det handler blandt andet om uddannelse af springinstruktører, årlig gennemgang og tjek af alle redskaber og en sikkerhedsansvarlig i på skolen”.

Stor interesse for springsikkerhed

Faktisk har det været muligt at blive Springsikker-certificeret siden 2009, men hidtil har kun 5 foreninger/efterskoler taget imod tilbuddet. Men efter GymDanmark og DGI i slutningen af 2015 inviterede til Springsikker kick offs er der kommet fokus på springsikkerheden:

“Interessen er klart steget og vi forventer at igangsætte mere end 20 certificeringsprocesser i foreningerne i løbet af i år. Og det er rundt om i hele landet,” siger Pil Christiane Lindekron som er projektleder for Springsikker i GymDanmark.

Certificeringen gælder i tre år, hvorefter foreningen/efterskolen skal re-certificeres.

Det forventes, at der afholdes 2 Springsikker forening kick off igen i oktober 2016, hvor alle interesserede foreninger er velkomne.

Ansvar og faremomenter

På Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole er de opmærksomme på, at de tilbyder aktiviteter med en vis risiko. Derfor udfylder forældre og elever også en skolekontrakt, hvor der skal gives tilladelse til at deltage i f.eks. spring i trampolin, inden et ophold på skolen. Og sådan en sætter tankerne i gang.

“Jeg er ikke i tvivl om, at folk tænker over det. Vi har mange fodbold- og håndboldspillere, der ikke har dyrket gymnastik før. De bliver introduceret til spring hos os og får en rigtig god oplevelse. Og med Springsikker giver vi dem muligheden for at kende til sikkerhedsaspektet og være trygge i det,” siger Tommy Mikkelsen, forstander på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole

Han fortæller, at der over de seneste år er kommet endnu større fokus på sikkerhed i forbindelse med efterskolernes aktiviteter.

“Sikkerhedsaspektet ved at sende sine børn på efterskole fået et markant løft efter den forfærdelige ulykke på Præstø Fjord. Vi er allesammen bevidste om, at de aktiviteter vi har, kan indeholde visse faremomenter, og så har vi en forpligtelse til at være så skarpe som muligt; så dygtige som muligt til at håndtere faremomenterne. Eleverne skal føle sig trygge ved at deltage – og forældrene ved at sende deres børn til os- og det kan den her certificering med til at underbygge,” siger han og slutter:

“Jeg synes jo, det er det helt rigtige, og et eller andet sted mener jeg, at alle landets efterskoler bør kigge denne vej, hvis de tilbyder spring som aktivitet.”

 

Vil din forening høre mere om muligheden for at blive certificeret som Springsikker Forening eller efterskole, så kontakt din regionale konsulent

Læs mere om Springsikker her