Nuværende eliteudvalgsformand opstiller til næstformandsposten - GymDanmark

Nuværende eliteudvalgsformand opstiller til næstformandsposten

Den nuværende eliteudvalgsformand Anders Jacobsen stiller sig til rådighed, og bestyrelsen bakker op om hans kandidatur.

Læs mere om Næstformanden der takker af

Vælges Anders Jacobsen betyder det naturligvis, at der også skal vælges en ny eliteudvalgsformand. Til denne post opstiller Erik Juhl Mogensen, nuværende suppleant i bestyrelsen.

Både Næstformand og Eliteudvalgsformand, vælges på GymDanmarks repræsentantskabsmøde 24. oktober 2015.

Repræsentantskabsmøde og aktivitetsårsmøder 2015

Lørdag:

09:30 Indskrivning & udlevering af stemmesedler
10:00 Ordinære repræsentantskabsmøde
15:30 Årsmøde for GFA (Gymnastik For Alle)
18:30 Festmiddag

Søndagen:
09:30 Indskrivning & udlevering af stemmesedler
10:00 Årsmøder i alle konkurrencediscipliner.

Find tilmelding og alle bilag her