Historisk partnerskabsaftale på plads - GymDanmark

Historisk partnerskabsaftale på plads

Firkløver-aftalen sikrer TeamGyms landsholdsgymnaster væsentligt forbedrede forhold, øget eksponering og fordelagtige træningsmuligheder på Sydfyn. Det er værdierne i TeamGym og det sydfynske gymnastikmiljø, der afspejles i aftalen, blandt andet gennem systematisk træning, gunstige træningsforhold og evnen til at samarbejde.

Styrket set-up frem mod EM i 2016
En begejstret formand for TeamGym, Frank Veje Jakobsen siger ’Med denne samarbejdsaftale rykker vi overliggeren for, hvordan vi driver TeamGym-landsholdene. Nogle af målsætningerne for aftalen er, at det skal blive billigere at være gymnast på TeamGym landsholdene, og så skal en mere ensartet træning sikre en bedre forberedelse frem mod EM2016. Sporten er blevet stærkere, værdierne tydeligere og mediebevågenheden er steget i takt hermed. Det er alle faktorer, som har været med til at skabe grundlaget for partnerskabsaftalen”.

Aftalen er til gavn for både landsholdsgymnaster og samarbejdspartnere, og indeholder blandt andet samarbejde om udtagelsesdage, testkonkurrencer og landsholdssamlinger frem mod EM2016, samt forskellige andre nye TeamGym aktiviteter.

Michael Bjørn, forstander på Vejstrup Efterskole, siger ”Med denne aftale kan vi som skole være med til at videreudvikle foreningsgymnastikken. Aftalen styrker landsholdsgymnastikken i forhold til at generere et stærkt samarbejde, og det er vi stolte af at være en del af. Herudover vil aftalen være med til at styrke talentudviklingen indenfor gymnastikken i hele Danmark”.

Aftalen sikrer forbedrede forhold for gymnasterne, og styrkelse af eksponeringen af gymnastikken generelt i hele Danmark. Med baggrund i dette siger forbundsformand i GymDanmark Flemming Knudsen ”Det er et historisk og unikt partnerskab der skaber endnu bedre forhold for vores gymnaster, hvilket selvfølgelig er noget vi støtter op omkring. Partnerskabet giver envidere mulighed for at udvikle gymnastikken i fællesskab, og samarbejde på andre områder”.

Jacob Kramer, Svendborg GF/SG Huset, siger ”Jo mere vi deler, jo mere får vi. Med denne aftale deler vi viden, passion og ressourcer, og til gengæld får vi branding og udvikling”.

Forstander på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Uffe Strandby siger ”Et samarbejde mellem en landsorganisation, forening, efterskole og højskole vil gavne alle parter, og vi ser frem til at kunne hæve uddannelsesniveauet og styrke interessen for gymnastik på alle niveauer”.

Samarbejdsaftalen løber fra 1. juni 2015 og med udløb ultimo 2016,

Kontaktpersoner

  • GymDanmark, Formand for TeamGym, Frank Veje Jakobsen, M 4071 7223
  • Vejstrup Efterskole, Michael Bjørn, M 2925 4923
  • Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Uffe Strandby, T 6224 1230
  • Svendborg GF/SG Huset. Jacob Kramer M 2890 5650