Gratis hjælp til fastholdelse af unge i foreningen? - GymDanmark

Gratis hjælp til fastholdelse af unge i foreningen?

GymDanmark har i samarbejde med Dansk Svømmeunion udviklet “Vi Bevæger” som bl.a. indeholder en tweensindsats. Indsatsen er en proces i foreningen, hvor man arbejder med fastholdelse af tweens. Næste omgang er gratis for alle deltagende foreninger.

 

Hvorfor tweens? Vi mister dem først senere!

Projektet omhandler børn i alderen 8-12 år, og det er der to grunde til:

1: Flere undersøgelser har vist, at frafaldet i både gymnastik og svømning sker allerede i denne aldersgruppe, og ikke først i teenageårene, som mange ellers tror.

2: Man er nødt til at ’sætte ind’ før frafaldet sker. Fokuserer man udelukkende på teenagere, er det i virkeligheden for sent, fordi de allerede er stoppet. Ønsker man at fastholde denne målgruppe, må man gøre en indsats før de stopper.

 

Hvad indeholder en proces?

Processen indeholder tre elementer:

– Først er der et opstartsmøde i jeres forening, hvor I får besøg af jeres regionale konsulent. Her kortlægger vi jeres udfordringer.

– Næste fase er et fælles kursus for de deltagende foreninger (der er to kurser at vælge imellem). Her får I ny viden med hjem fra bl.a. ungdomsforskeren Søren Østergaard. I vil også blive opdelt i gymnastik og svømning og afprøve praktiske øvelser til målgruppen. Se mere om kurset i oktober her og det i januar her.

– Sidste fase er et opfølgningskursus, hvor vi erfaringsudveksler, stiller spørgsmål og runder processen af. Afslutningsvis evaluerer vi processen.

 

Hvordan kommer vi med?

Kunne I tænke jer at komme med i Vi Bevæger Tweens projektet, så send os en motiveret ansøgning. Ansøgningen skal indeholde:

– Hvilke udfordringer oplever I med at fastholde tweens 8-12 årige?

– Hvorfor I er indstillet på at arbejde med problemstillingen?

– Hvilke personer I ser løfte opgaven med projektet i jeres forening?

Send ansøgningen til Betina Juul Nielsen på bjn@gymdanmark.dk, skriv ’Ansøgning til Vi bevæger’ i emnefeltet. Ansøgningsfristen er mandag den 1. juni 2015.

 

Læs mere om Vi Bevæger projektet her.

 

Hvis du vil høre mere eller har nogle spørgsmål, så kontakt din regionale konsulent.