Springsikker Trampet Basis – Værløse - GymDanmark

Springsikker Trampet Basis – Værløse

11 aug 2019 kl. 08:30 - 16:00

Søndersøskolen holder uddannelse for idrætslærere

Arrangør Springsikker
Sted Søndersøskolen
Adresse Søndersøskolen, Kirke Værløsevej 50, 3500 Værløse
Tilmeldingsfrist 27. juli 2019
Efter­tilmeldings­frist 1. august 2019
Kontakt Betina Juul Nielsen
Email bjn@gymdanmark.dk
Antal pladser 10
OBS: Denne uddannelse er kun for idrætslærere på Søndersøskolen
Uddannelsen koncentrerer sig teoretisk om metodik og progression, redskaber og springopstillinger, biomekaniske begreber, fejlretning og sikkerhed i springmiljøet. Praktisk kommer uddannelsen omkring modtagning, metodik og fejlretning i spring i trampet (opspring med tilløb og forskellige variationer), salto til højt underlag og overslag med tilløb.
Der vil være teoretiske prøver i pensum (multiple choice og metodik) og praktisk prøve i relevante modtagningsformer. Uddannelsen varer 7 timer.
Uddannelsen er kun bestået, hvis kursisten i forvejen har bestået en linjefagsuddannelse i idræt fra læreruddannelse (eller tilsvarende).