Springsikker Måtte 2 - GymDanmark

Springsikker Måtte 2

21 sep - 22 sep 2019 kl. 08:00 - 18:00

Uddannelsen for instruktører, som arbejder med 3-springskombinationer, skruer + dobbeltrotationer

Arrangør Springsikker
Sted Ramsø Hallen
Adresse Ramsø Hallen, Ramsøvejen 19, 4621 Gadstrup
Tilmeldingsfrist 5. september 2019
Efter­tilmeldings­frist 26. september 2019
Kontakt Kathrine Labæk
Email kla@gymdanmark.dk
Antal pladser 17
Pris for medlemmer kr. 3.995
Pris for ikke medlemmer kr. 7.990
Eksternt ID 1934001

Målgruppe

Springtrænere i Gadstrup Gymnastik Forening
Du skal være fyldt 18 år på uddannelsestidspunktet.
Vi anbefaler, at du har gennemført Springsikker – Måtte & Trampet 1, og at du kun gennemfører ét niveau pr. år.
Uddannelsen er for dig, som arbejder med junior-, ynglinge- og seniorhold, hvor der på springbanen arbejdes med sammensatte 3-springskombinationer, skruer og dobbeltrotationer.
Det er en forudsætning, at du er komfortabel i din modtagning af niveau 1-spring. Eksempelvis rondat-flikflak, strakt salto forlæns, baglæns salto, kraftspring og skrue, der er udgangspunkt til den videre modtagning på niveau 2.

Formål

Det primære formål er at øge sikkerheden i springgymnastikken via Springsikker-uddannelsen med certificering af instruktører. Springsikker – Måtte 2-uddannelsen er med et specifikt fokus på banespringene.

Indhold

Du kan forvente, at cirka 2/3 af uddannelsen omhandler sikkerhed, modtagningsteknik og teori. 1/3 er metodik i forhold til det springtekniske.

Teori og praksis:

  • Der lægges vægt på at kursisten er en aktiv del af kurset og ”mærker” på egen krop.
  • Der vil være sammenhæng mellem teori og praksis. Dvs. teori i praksis.

Dette understøttes af gode eksempler, opgaveløsning samt refleksion.

Certificering:

  • Multiple choice prøve: Konkrete spørgsmål til læst teori.
  • Metodikprøve: Caseopgave med instruktørens metodiske overvejelser.
  • Praktisk prøve: Bedømmelse af de praktiske færdigheder i forhold til modtagning.

Udbytte

Efter bestået kursus, vil du have en mere nuanceret tilgang til sin undervisning med flere værktøjer at arbejde med inden for såvel teori, metodik og praktisk kunnen.
Du vil have et bredere teoretisk overblik over de mange facetter inden for den fysiske træning, gennem viden og praktisk kunnen være i stand til at udarbejde en specifik årsplan til dit hold, være velfunderet ift. de etiske aspekter og dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med det at lede en gymnast, blive skarpere på teknikoptimering og feedbacktyper, og afsluttende have forbedret eller dygtiggjort sig ift. sikker og forsvarlig modtagning af springkombinationer, skruer og dobbeltrotationer.

Springsikker – Måtte 2 ligger på parallelt niveau med Springsikker – Trampet 2.

Undervisere på uddannelsen er

  • Søren Hangaard Pedersen
  • Simon Smedegaard

Springsikker Master-instruktører