Træneruddannelse: GymTræner 1 - Basis - GymDanmark

Træneruddannelse: GymTræner 1 - Basis

GymTræner 1 – Basis

På GymTræner 1 – Basis, lægges et fundament for dine basiskundskaber som træner. Du lærer at udvikle og fastholde dine gymnaster, hvor fokus er på den enkelte træning med afsæt i undervisning af børn. Uddannelsen er med til at lære dig ”at træne og undervise i gymnastik”, og du opnår kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som træner for hold eller individuelle gymnaster. (At konkurrere og gå til konkurrence er ikke en del af denne uddannelse)

Du kan efter at have bestået GymTræner 1 – Basis, gå videre til specialedelen GymTræner 1 – Specialedel. Her kan du vælge mellem Spring, Trampolin, Rytmisk Gymnastik, Idrætsgymnastik, Acrobatik og Rope Skipping.

Tilmeld dig GymTræner 1 - Basis

Her kan du finde tid og sted for GymTræner 1 og 2

Fokus

På GymTræner 1 har vi fokus på at lære gymnasterne at træne – udvikling og fastholdelse. Der sættes fokus på den enkelte træning med afsæt i undervisning af børn. Formålet er at opnå kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som træner for hold eller individuelle gymnaster. Der lægges et fundament for dine basiskundskaber som træner.

Gratis E-læringsmodul med introduktion til GymTræner 1 – Basis

Varighed

23 timer.

Heraf 4,5 timers forberedende E-læring + 17 timer tilstedeværelse + 1,5 times efterfølgende refleksionsopgave

Målgruppe

Minimum 15 år

Krav til deltagelse

Basisdelen skal bestås, inden du kan deltage på specialedelen. Refleksionsopgaven fra basisdelen skal være afleveret 30
dage efter uddannelsen for at få adgang til specialedelen.

Pris

Early Bird frem til 1. juni 2.000,-
Efter 1.juni er prisen 2.500,-

Udbytte

Efter den samlede uddannelse (GymTræner 1 – Basis og GymTræner 1 – Specialedel) vil du kunne planlægge og gennemføre en træning (med fokus på kvalitet i den enkelte træning). Optimalt set vil du kunne lede et hold sammen med en træner uddannet på Niveau 2, som har ansvaret for sæsonplanlægningen. Når du har gennemført GymTræner 1 – Basis, er du klar til at specialisere dig indenfor: Spring, Trampolin, Rytmisk Gymnastik, Idrætsgymnastik, Acrobatik og Rope Skipping – men kun hvis du vil, det er ikke et krav.

Indhold

  • Motorik
  • Udviklingstrin for børn og unge
  • Anatomi, fysiologi og træning
  • Skader
  • Opvarmning
  • Grundtræning
  • Trænerrollen og træningskultur
  • Træningsplanlægning
  • Undervisning
  • Reflektionsopgave

Refleksionsopgave

30 dage efter den praktiske del af uddannelsen skal du individuelt eller i gruppe med dine medtræner(e) fra samme hold i samme forening uploade en refleksion ift. din brug af det lærte stof. Det kan uploades som tekst, video eller lydfil og deles med de andre deltagere på uddannelsen.

Refleksionsopgaven er berammet til ca. 1,5 time og skal afleveres for at modtage uddannelsesbevis (og bestå GymTræner 1 – Basis).

Certificering

Efter at have bestået både basisdel og specialedel vil du være certificeret GymDanmark-træner på niveau 1. For at opnå din certificering kræver det en deltagelse på både basis (GymTræner 1 – Basis) og speciale (GymTræner 1 – Specialedel) på 100 %. Vi anbefaler, at du gennemfører basis og specialedel i samme sæson, men man kan sagtens lade uddannelsen strække sig over 2 sæsoner (basis den ene sæson og speciale den næste)

Eksamen

Basisdelen afsluttes med en praktisk undervisningsøvelse som vurderes bestået/ikke bestået.

Næste skridt

GymTræner 1 - Specialedel

Læs mere

GymTræner 2 - Basis

Læs mere