TrænerCamp Svendborg - TeamGym - GymDanmark

TrænerCamp Svendborg - TeamGym

På TrænerCampen i Svendborg d. 10.-11. september har vi samlet en stribe uddannelser og specialkurser til dig, der arbejder med TeamGym.

OBS datoen for specialkurser/multikursus i TeamGym er udskudt. Ønsker du informationer om den nye dato og program, så tilmeld dig her

PROGRAM: Lørdag - klik på de enkelte kurser og læs mere

 • Store trampetspring for juniorpiger og seniordamer

  Vi fokuserer på de store trampetspring for damer: Dobbelt strakt med 1,5 og 2,5 skrue.
  Hvordan ser “det rigtige spring” ud, og hvordan kan man bygge træningerne op, så man sikrer sine gymnaster de bedste forudsætninger for fremtiden gennem sikker træning og langsigtet progression.
  Vi skal have fælles snakke om pædagogikken og fysiologien bag det at træne damer, og hvad vi evt. kan lære af udlandet og den måde, de træner damer på.

  Målgruppe: Erfarne TeamGym-trænere, der til dagligt underviser juniorpiger og/eller seniordamer

  Underviser: Henrik Pilgaard

 • Korbet og kip i baglæns banespring

  På dette modul vil du blive klogere på flere af de tekniske aspekter, der kan hjælpe med at optimere de større baglæns banespring. Her vil der særligt blive sat fokus på kip og korbet, og hvordan du kan gribe undervisningen af disse bevægelser an i din egen træning.

  Målgruppe: Erfarne TeamGym-trænere, der har fokus på junior- og/eller seniorgymnaster

  Underviser: Søren Ahlgreen Hangaard

 • Tips og tricks til TeamGym-reglementet

  Få et indblik i, hvordan TeamGym reglementet kan læses og benyttes til din fordel som træner og for dine gymnaster.
  Få også et generelt overblik over, hvad der er hensigtsmæssigt at forholde sig til i din planlægning af deltagelse af de kommende konkurrencer.

  Målgruppe: Holdledere og erfarne TeamGym-trænere

 • Typiske skader i springgymnastik 1

  På dette modul vil du blive klogere på både skadesdiagnosticering, skadesforebyggelse og genoptræning af klassiske sportsskader, som også hyppigt ses i gymnastikken.
  I dette modul vil Jacob særligt fokusere på de skader, der kan opstå i fødder, ben og omkring hoften.

  Målgruppe: Trænere +15 år

  Underviser: Jacob Thure

 • Overbelastningsskader hos børn og unge

  Hør om projektet JumpSmile, der har fokus på overbelastningsskader hos unge gymnaster.
  Projektet er halvvejs i forløbet, og her får du et indblik i den nyeste forskning på området. Charlotte Anker er Ph.d.-studerende ved Sports Ortopædkirurgisk Forskningscenter på Hvidovre Hospital (SORC-C) og kommer og fortæller om projektet JumpSmile, der har fokus på overbelastningsskader hos unge gymnaster.
  Projektet er halvvejs i forløbet og ved dette kursus, får du altså et indblik i den nyeste forskning ang. overbelastningsskader baseret på gymnastik. Tre facts om projektet:

  1. Data i projektet indsamles ved hjælp af spørgeskemaer, der spørger tilbage i tiden, samt SMS-spørgsmål, telefoninterviews og kliniske undersøgelser, gennem hele gymnastiksæsonen 2021-2022.
  2. Projektet vil omfatte ca. 850 gymnaster i alderen 10-30år som deltager ved TeamGym konkurrencer i den nationale Liga eller i Danmarksserien.
  3. Du kan læse mere om projektet her: https://gymdanmark.dk/jump-smile-projektet/

  Målgruppe: Trænere for børn og unge, der træner mere end en gang om ugen

  Underviser: Charlotte Anker-Petersen

 • Løft og kast i rytme

  Du vil på dette modul lære forskellige grebs- kaste- og gribeøvelser, når dine gymnaster sammen skal udføre akrobatiske kast med hinanden.
  Målgruppe: TeamGym- og rytmetrænere over 15 år og med mindst 2 års trænererfaring.
  Underviser:

 • GymTræner 1 – Basis (varer to dage)

  Først step på vejen til at blive en dygtig træner. Der er fokus på at undervise børn, og på at kunne stå for den daglige træning med alderssvarende opvarmning og grundtræning.
  Målgruppe: Nye gymnastiktrænere, som skal have ansvar for den daglige holdtræning.
  Undervisere: Lise-Lotte Madsen, Søren Ellehave Olsen og Clara Steensen Ravn

 • Indspring og afsæt til trampet

  Her skal der nørdes med nogle af de helt essentielle tekniske dele af trampolinspringet. Nemlig tilløb og indspring. Søren bryder disse helt ned og inspirerer til øvelser og træning af disse specifikke delelementer af springgymnastikken.
  Målgruppe: Erfarne TeamGym trænere, både drenge- og pigetrænere
  Underviser: Søren Ahlgren Hangaard

 • Motiverende træningsmiljø og islandsk træningskultur

  Bliv klogere på motivation, sportspædagogik og sportspsykologi. Vær med, når Henrik Pilgaard, TeamGym-træner på Island, afslutter sin diplomtræneruddannelse. Han vil dele sine refleksioner over konkrete tiltag lavet hjemme i klubben, som uddannelsen har givet ham kompetence til at facilitere. Det vil være en blanding af oplæg med gennemgang af de vigtigste teoretiske begreber, samt inspiration baseret på erfaring og refleksioner af praktiske tiltag baseret på teorien. Der vil ligeledes være fælles åbne snakke omkring hvad/hvordan vi kan implementere elementer hjemme i klubberne. Vi skal bl.a. kigge nærmere på motivationsteori, implementering af mentaltræning samt mentaltræning i praksis. Slutteligt vil der være et oplæg med inspiration fra den islandske træningskultur, samt hvad vi i Danmark kan lære af den.

  • Kort gennemgang af Diplomtræneruddannelsen
  • Implementering af tiltag for øget autonomi i den daglige træning (teori + praksis)
  • Mentaltræning i praksis (teori + eksempler på praksis)
  • Gennemgang samt eksempel på “En hjælpende hånd” samt gennemgang af islandsk træningskultur som inspiration til danske trænere

  Målgruppe: For TeamGym-trænere, der er nysgerrige på hvordan man i praksis kan arbejde med sportspædagogik- og psykologi. Det er også for dig, der drømmer om at tage DIF’s diplomtræneruddannelse.
  Underviser: Henrik Pilgaard

 • Det stærke forældresamarbejde

  Bliv klogere på, hvilken rolle forældre har i gymnastik og talentudvikling. I workshoppen hører du både om, hvad forskningen viser, og kommer til at arbejde konkret med, hvordan man kan skabe et godt samarbejde med forældrene. Kurset om forældresamarbejde vil belyse, hvad forskning siger om forældres rolle, og hvordan man kan inkludere forældre mere i en talentudviklingspraksis. Derudover vil workshoppen tage udgangspunkt i situationer, der kan udspille sig i praksis for at gøre workshoppen aktuel og imødekommende for målgruppen.
  Målgruppe: Alle aktører indenfor gymnastik
  Underviser: Marie-Louise Haurum

 • Typiske skader i springgymnastik 2

  På dette modul vil du blive klogere på både skadesdiagnosticering, skadesforebyggelse og genoptræning af klassiske sportsskader, som også hyppigt ses i gymnastikken. I dette modul vil Jacob særligt fokusere på de skader der kan opstå i arme, skuldre og ryg.
  Målgruppe: Trænere +15 år
  Underviser: Jacob Thure

   

 • Smidighedstræning for børn og unge

  Hvordan arbejder man bedst med smidighedstræning til børn og unge? Det kan du blive klogere på kurset, som både indeholder teori og praksis. Som forberedelse må du meget gerne have gjort dig nogle overvejelser om, hvordan du, med den målgruppe du underviser, griber smidighedstræningen an, da vi i mindre grupper skal arbejde med smidighedstræning i praksis. På dette kursus kigger vi både på den videnskabelige og praktiske tilgang til smidighedstræning. Hvad anbefaler videnskaben, når vi gerne vil hjælpe vores gymnaster til at opnå deres mål? Hvorfor er hofteleddets anatomi vigtig at kende lidt til, og hvornår er vores gymnaster særligt udfordret/sårbare i forbindelse med smidighedstræning? Hvilke former for smidighedstræning findes der, og hvordan arbejder vi bedst med disse i praksis? Alt dette kommer vi omkring på dette kursus. Da Charlotte tidligere har været ansat som fysioterapeut på Den Kongelige Ballet og Det Kongelige Teaters Balletskole, vil de erfaringer hun har sig fra ballettens verden også blive delt med kursusdeltagerne.
  Målgruppe: Erfarne trænere med indgående kendskab til grundtræningsprincipper
  Underviser: Charlotte Anker-Petersen

PROGRAM: Søndag - klik på de enkelte kurser og læs mere

 • GymTræner 1 – Basis (fortsat fra lørdag)

  Først step på vejen til at blive en dygtig træner. Der er fokus på at undervise børn, og på at kunne stå for den daglige træning med alderssvarende opvarmning og grundtræning.
  Målgruppe: Nye gymnastiktrænere, som skal have ansvar for den daglige holdtræning.
  Undervisere: Lise-Lotte Madsen, Søren Ellehave Olsen og Clara Steensen Ravn

 • Dobbeltsaltoer i trampet

  Vi kommer til at gå igennem dobbeltsaltoen og progressionen fra gymnastens første dobbeltsalto til dobbeltroterende spring med skrue. Vi kommer til at snakke om hensigtsmæssige teknikstationer til gymnastens nuværende niveau og debattere, hvordan man skaber en træningskultur, hvor gymnasterne tør kaste sig ud i nye ting.
  Målgruppe: Erfarne TeamGym trænere, både drenge- og pigetrænere
  Underviser: Zakarias Hoskin og Mads Amstrup

 • Forlæns banespring

  Dyk ned i detaljer omkring de forlæns banespring. Vi fordyber os i, hvad god forlæns teknik er, hvad man skal være obs på i træningen, samt hvordan man går til arbejdet omkring de lidt større forlæns slutspring.
  Målgruppe: Erfarne trænere der har fokus på junior- og/eller seniorgymnaster – både drenge og piger
  Underviser:  Simon Bjørn Øbro

 • Specialiserings- og karriereveje i TeamGym

  Dette modul vil have et teoretisk og forskningsperspektiv på sportsspecialisering og karriereveje i sport, herunder gymnastik med fokus på TeamGym. Vi skal se på sen og tidlig specialisering, som er den evige debat i sportens verden. Vi undersøger landsholdsgymnasternes oplevelser af deres karriere, herunder oplevelser af karriereafgørende hændelser. Vi reflekterer og diskuterer i grupper og i plenum, hvilke betydninger landsholdsgymnasterne kan få for TeamGym fremadrettet og hvad vi kan bruge i praksis.
  Målgruppe: Holdledere og erfarne TeamGym-trænere (+15 år)
  Underviser: Daniel Abildskov

 • Momenttræning i TeamGym

  Rikke vil gennem dette modul præsentere trænerne for motivationsteori og vise hvordan dette kan sættes i spil i praksis, når det kommer til træning af de rytmiske momenter.
  Målgruppe: Rytmetrænere i TeamGym, der er over 15 år med ca. 2 års erfaring
  Underviser: Rikke Løwe

 • Ballet som en del af grundtræningen

  Vil du blive klogere på, hvordan du kan inddrage ballettens smukke bevægelser i din daglige træning? Få tips og tricks til at kunne undervise i ballettens basisbevægelser.
  Målgruppe: Trænere, der ønsker inspiration til, hvordan ballet kan bidrage til grundtræningen.
  Underviser: Nanna Heinrichson

 • Skruer og tripler i trampet

  På dette modul vil Simon føre dig gennem overvejelser omkring træning, teknik og den gode samtale med gymnasten, der skal udføre nogle af de absolut sværeste trampetspring. Du vil blive inspireret til, hvordan du selv kan gribe dette an derhjemme med dine gymnaster gennem praktiske eksempler og relevant teori.
  Målgruppe: Erfarne trænere for junior- og/eller seniorgymnaster – både drenge og piger
  Underviser: Simon Bjørn Øbro

 • Baglæns banespring

  Gennemgå progressionen fra den strakte baglæns salto til baglæns skruespring og dobbeltbaglæns salto. Vi debatterer, hvad der er hensigtsmæssig skrueteknik og hvordan man tager hul på springet. Derudover gennemgår vi, hvordan man bygger teknikstationer op til både baglæns skruespring og dobbelt baglænssalto.
  Målgruppe: Erfarne TeamGym trænere, både drenge- og pigetrænere
  Undervisere: Zakarias Hoskin og Mads Amstrup

 • Test af gymnasters fysiske kapacitet i TeamGym

  Hvordan og hvornår bør vi teste vores gymnaster – og skal vi teste alle? Nicoline præsenterer gennem teori og praksis de krav, der stilles til konkurrencegymnasterne samt hvordan man hensigtsmæssigt kan gøre status på gymnasternes fysiske kapacitet via fysiske test.
  Målgruppe: Holdledere og erfarne TeamGym-trænere, der har gymnaster +13 år
  Underviser: Nicoline Kousgaard-Laursen

 • Bæredygtig talentudvikling i praksis

  Hvad er talent og hvad er talentudvikling i et gymnastisk perspektiv? Hvad kræver det for at skabe et stærkt og bæredygtigt talentudviklingsmiljø, der kan leve videre år efter år? Rikke vil gennem teori og workshops sætte spørgsmål ved, hvad der skaber det gode træningsmiljø, og hvilke redskaber man kan tage i brug for at fordre til god og bæredygtig talentudvikling lokalt.
  Underviser: Rikke Løwe
  Målgruppe: Holdledere, erfarne trænere og trænere +15 år