TrænerCamp Svendborg - Børnegymnastik - GymDanmark

TrænerCamp Svendborg - Børnegymnastik

Kvalitet i børnegymnastikken

  • Inspiration til god træning på begynderspringhold
  • Træning med børns motoriske udvikling i centrum
  • Pædagogiske overvejelser og træningsplanlægning
  • Stationstræningsprincip
  • Din rolle som træner
  • Grundlæggende viden om springteknik og -indlæring