TeamGym søger 5 rytmetrænere til de danske junior- og seniorlandshold - GymDanmark

TeamGym søger 5 rytmetrænere til de danske junior- og seniorlandshold

Der vil blive ansat seks rytmetrænere med ansvar for udtagelse af gymnaster, koreografi af rytmeserier og gymnasternes indlæring af disse samt valg af momenter for det enkelte landshold på baggrund af gymnasternes niveau.

Med det rytmiske ansvar for det enkelte landshold vil rytmetrænerne indgå i landstrænerteamet med de to springtrænere, hvor de enkelte landsholdsaktiviteter planlægges og koordineres i fællesskab.

Udover de specifikke landsholdsaktiviteter anser GymDanmark landstrænerne som ambassadører for GymDanmark og for dansk gymnastik generelt. Derfor forventes det også, at man som ansat landstræner bidrager til den løbende udvikling af gymnastik på nationalt bredde-, talent- og eliteniveau. Dette forventes ved blandt andet foreningsbesøg før og efter udtagelse af landsholdsgymnasterne samt deltagelse i relevante GymDanmark-aktiviteter.

Stillingen som rytmetræner for landsholdet er et lønnet (fritids)job og kan ikke betragtes eller erstattes af et primært arbejde.

Det er afgørende for os, at du har lyst og tid til at være landstræner med den rolle og de opgaver, dette medfører.

Vi forventer af dig:

  • Ambassadør for GymDanmark og dansk gymnastik generelt.
  • Du har kendskab til GymDanmarks værdier for talent- og elitearbejde og praktiserer retningslinjerne selvstændigt, jf. ATK 2.0 i daglig praksis som foreningstræner og fremadrettet som landstræner.
  • Du formår at arbejde selvstændigt såvel som at indgå i et topseriøst trænerteam, der sætter fælles kurs for udviklingen og træningen af det enkelte landshold samt i samarbejdet med sundhedsteamet.
  • Du har længere forudgående kendskab og erfaring som træner og har deltaget som træner på højeste nationale junior- og/eller seniorniveau.
  • Du har kendskab til de danske landshold og har med fordel tidligere deltaget som træner i internationale sammenhænge.
  • Du har indgående kendskab til nationale og internationale konkurrencereglementer.
  • Du er bevidst om en tydelig adskillelse af foreningstrænerfunktion og landstrænerfunktion.
  • Du er struktureret og dygtig kommunikativt i det kommende samarbejde med partnerskabet i TeamGym, landsholdsgymnasternes lokale foreningstrænere og eventuelt forældre til landsholdsgymnasterne.
  • Du er udadvendt, imødekommende og besidder en høj grad af integritet.

Om ansættelsen

Send din motiverede ansøgning og relevant CV for din trænergerning, som en samlet pdf-fil til Landsholdschef Helge Fisker på hfi@gymdanmark.dk. I ansøgningen opfordrer vi til, at du som træner tager stilling til hvilken målgruppe du særligt har kompetencer for at træne og kommenterer på dette.
Frist for ansøgningen er tirsdag d. 15. juni 2021, med samtaler afholdt i ugerne umiddelbart efter i
Tiltrædelse af jobbet sker efterfølgende og med ansættelsesstart pr. 1. juli 2021.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos GymDanmarks landsholdschef Helge Fisker på hfi@gymDanmark.dk eller 60952819 samt Disciplinkaptajn for TeamGym Ole Holmskov på ohh@gymdanmark.dk eller 42665206

GymDanmark ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede at søge stillingen – uanset køn, etnisk baggrund, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Vores fokus på at gymnastik er for alle, er også afspejlet i vores rekrutteringsproces.