TeamGym søger fem springtrænere til de danske junior- og seniorlandshold - GymDanmark

TeamGym søger fem springtrænere til de danske junior- og seniorlandshold

Der vil blive ansat fem springtrænere med ansvar for springtræning og planlægning af de enkelte træningspas ved landsholdssamlingerne samt taktiske valg vedrørende springomgange for de enkelte landshold på baggrund af gymnasternes niveau. Desuden har man et fælles ansvar med sine medtrænere for udtagelsen af gymnasterne til eget landshold.

Som en del af trænerteamet er du med til at udvikle og styrke TeamGym i Danmark.

Med det springmæssige ansvar for det enkelte landshold vil springtræneren indgå i landstrænerteamet med rytmetræneren og assisterende træner, hvor de enkelte landsholdsaktiviteter planlægges og koordineres i fællesskab.

Udover arbejdet med planlægning og afvikling af træningssamlinger, vil du også få opgaver med forældrekontakt, kommunikation til foreningerne hvor gymnasterne kommer fra og hjælpe GymDanmark med relevante opslag på sociale medier.

Udover de specifikke landsholdsaktiviteter anser GymDanmark landstrænerne som ambassadører for GymDanmark og for dansk gymnastik generelt. Derfor forventes det også, at man som ansat landstræner bidrager til den løbende udvikling af gymnastik på nationalt bredde-, talent- og eliteniveau. Dette forventes ved deltagelse ved øvrige relevante GymDanmark-aktiviteter.

Obs. Lars Nørregaard (ledende springlandstræner) er allerede ansat som springtræner for seniorherreholdet, hvorfor vi her kun søger 5 springtrænere.

Stillingen som springtræner for landsholdet er et lønnet (fritids)job og kan ikke betragtes eller erstattes af et primært arbejde.

Det er afgørende for os at du har lyst og tid til at være landstræner med den rolle og de opgaver dette medfører.

Vi forventer af dig:

 • Du er ambassadør for GymDanmark og dansk gymnastik generelt.
 • Du har kendskab til GymDanmarks værdier for talent- og elitearbejdeGymDanmarks Etiske KodeksAdfærdskodeks for GymDanmarks landsholds samt Team Danmarks og DIF’s Etiske Kodeks for dansk konkurrenceidræt og at du praktiserer disse i dit daglige virke som træner og fremadrettet på landsholdet.
 • Du formår at arbejde selvstændigt såvel som at indgå i et topseriøst trænerteam, der sætter fælles kurs for udviklingen og træningen af det enkelte landshold samt indgå i samarbejdet med sundhedsteamet.
 • Du har længere forudgående kendskab og erfaring som træner og har deltaget som træner på højeste nationale junior- og/eller seniorniveau.
 • Du har kendskab til de danske landshold og har med fordel tidligere deltaget som gymnast og/eller træner i internationale sammenhænge.
 • Du har indgående kendskab til nationale og internationale konkurrencereglementer.
 • Du er bevidst om en tydelig adskillelse af funktionen og rollen som hhv. foreningstræner og landstræner.
 • Du er struktureret og dygtig kommunikativ i det kommende samarbejde med partnerskabet i TeamGym, landsholdsgymnasternes lokale foreningstrænere og eventuelt forældre til landsholdsgymnasterne.
 • Du er udadvendt, imødekommende og besidder en høj grad af integritet.
 • Du er samarbejdsvillig og loyal overfor GymDanmark og er indforstået med den rolle og de opgaver, som udstedes til landstrænerne af forbundet.
 • Du deltager i alle landsholdssamlinger for dit hold samt obligatoriske landstræner- og forbundsmøder i perioden for ansættelsen.

 

Særlige forhold for henholdsvis juniortrænere og seniortrænere

Som landstræner vil der være forskel på arbejdet omkring landsholdet i forhold til fokus i træningen og forskellige målsætninger for individer og for det samlede hold, alt efter om man ansættes som junior- eller seniortræner. Dette bør man forholde sig til, når man ansøger.

Særligt som juniorlandstræner handler det om at have fokus på de unge menneskers udvikling fra talent- til elitegymnaster og forholde sig til den fortsatte udvikling som de er i under landsholdsforløbet, inden de i fremtiden kan indgå som seniorelitegymnaster.

Fokus som juniorlandstræner er derfor at ruste juniorgymnasterne til at stå bedre som deltagere ved internationale konkurrencer. Her med mål om, at juniorgymnasterne bliver personligt bedre til at tage den gode beslutning i en presset situation og til at sætte realistiske mål, både personligt og som hold.

Der er ingen forudgående resultatmål for juniorholdene, da det er udvikling og proces, der er i højsædet for juniorgymnasterne.

Særligt for seniorlandstrænerne handler det om at sammensætte en international elite, som har potentiale til at gøre sig gældende i den absolutte verdenstop i TeamGym. Her med generelt mål om medaljeplacering for alle seniorhold.

Fokus som seniorlandstræner er derfor at sammensætte et hold af seniorgymnaster, som står stærkest i kampen om medaljer til Danmark. Heri ligger også arbejdet med, at den enkelte seniorgymnast praktiserer god adfærd og fremstår som et tydeligt sportsligt forbillede for dansk TeamGym generelt, men også særligt for den kommende generation af TeamGym-gymnaster.

Om ansættelsen

Send din motiverede ansøgning og relevant CV for din trænergerning, som en samlet pdf-fil til landsholdschef Helge Fisker på hfi@gymdanmark.dk. I ansøgningen opfordrer vi til, at du som træner tager stilling til hvilken målgruppe du særligt har kompetencer for at træne og kommenterer på dette.
Ansættelserne vil ske som en løbende proces, hvor GymDanmark vil indkalde relevante kandidater til samtale løbende. Derfor opfordrer vi til, at man sender sin ansøgning så hurtigt som muligt, dog med deadline senest søndag d. 30. april.
Tiltrædelse af jobbet sker efterfølgende og med ansættelsesstart pr. 1. juni 2023.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos GymDanmarks landsholdschef Helge Fisker på hfi@gymdanmark.dk eller 60952819 samt disciplinkaptajn for TeamGym Ole Holmskov på ohh@gymdanmark.dk eller 42665206.

GymDanmark ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede at søge stillingen – uanset køn, etnisk baggrund, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Vores fokus på at gymnastik er for alle, er også afspejlet i vores rekrutteringsproces.

Foreløbige landsholdscyklus

Se den foreløbige landsholdscyklus her

Læs mere

GymDanmarks Talent- og Elitestrategi

Gå på opdagelse i vores Talent-og Elitestrategi

Læs mere

GymDanmarks Etiske Kodeks

Læs GymDanmarks Etiske Kodeks her

Læs mere

Adfærdskodeks for GymDanmarks landshold

Læs Adfærdskodeks for GymDanmarks landshold her

Læs mere

Team Danmarks og DIF's Etiske Kodeks for dansk konkurrence- idræt

Læs mere
TeamGym-partnere

Partnerskabet omkring TeamGym-landsholdene

Læs mere om partnerskabet omkring TeamGym-landsholdende

Læs mere