SLET - GymDanmark

SLET

August 2019: Opdatering af Økonomiske og Administrative retningslinjer (Ø&A)

Henover sommeren 2019 er GymDanmarks Økonomiske og Administrative retningslinjer blevet opdateret, men de overordnet principper er de samme.

Ø&A består nu af to dokumenter;

Formålet med opdateringen er at gøre det lettere at orientere sig og administrere efter de gældende regler.