AFLYST European Fitness Badge - Bliv testinstruktør - GymDanmark

AFLYST European Fitness Badge – Bliv testinstruktør

10 okt 2020 kl. 09:00 - 17:00
Arrangør Bevæg dig for livet – Fitness
Sted Vejlby-Risskov Centret
Adresse Vejlby-Risskov Centret, Vejlby Centervej 51, 8240 Risskov
Tilmeldingsfrist 27. september 2020
Efter­tilmeldings­frist 27. september 2020
Kontakt Sanne Honoré
Email sho@gymdanmark.dk
Antal pladser 14
Pris for medlemmer kr. 950
Pris for ikke medlemmer kr. 1.475
Eksternt ID 2099025

PRIS for medlemmer af BÅDE GymDanmark OG DGI:  1.400 kr. 

Bliv testinstruktør og motiver dine deltagere

En fysisk test skal være sjov og motiverende – og skal kunne bruges som redskab til at følge træningsfremskridt. Og det er lige præcis, hvad European Fitness Badge er og kan!  Som testinstruktør får du er et effektivt og enkelt redskab til at få mere viden om den fysiske form hos dine deltagere, fx på et fitnesshold. Du får desuden specifik viden, som du kan bruge til at vejlede deltagerne individuelt.

For at blive testinstruktør skal du tage kurset European Fitness Badge, der er målrettet instruktører inden for flere typer af idrætter, som gerne vil arbejde med fysiske test af deltagerne.

Selve testen består af en række forskellige øvelser, der tester udholdenhed, styrke, smidighed, balance og koordination og sammenholder det med personens kropsbygning/holdning.

Formålet med European Fitness Badge er at motivere til fysisk aktivitet, hvad enten man er vant til at dyrke idræt eller ikke er motionsvant. Testen rummer to niveauer, der sikrer, at alle kan deltage.

På kurset får du kendskab til hele testpakken både i teorien og praksis, således at du som instruktør kan forestå testen som et supplement til den ugentlige træning, f.eks. før, under og efter et konkret forløb eller til at hverve nye medlemmer på dit hold/forening.

Konceptet er udarbejdet i samarbejde med flere europæiske lande og støttet med midler fra EU. Ideen med projektet er at udarbejde en europæisk standard til fysiske test på baggrund af retvisende, simple og aktive øvelser.

Det er ikke nødvendigt, at du er sundhedsfagligt uddannet, men en fordel, hvis du har erfaring med undervisning eller vejledning.

Alle test kræver et minimum af udstyr og der medfølger standarder på udførelsen, tolkningen af resultater samt feedback til deltagerne.

Program / timeplan

Program

Kl. 09.00     Velkomst, præsentation og formål med kurset

Kl. 09.30     Intro til European Fitness Badge

Kl. 10.00     Praktiske test ADVANCED & APPROVED

Kl. 12.30     Frokost

Kl. 13.15     Intro til testserver og indtastning af egne resultater

Kl. 14.00     Praktisk test BASIC

Kl. 15.00     Pause med snack

Kl. 15.20     Oplæg vedr. feedback på European Fitness Badge

Kl. 16.30     Opsamling og Evaluering på European Fitness Badge

Kl. 17.00     Tak for i dag.

*OBS: Der kan forekomme ændringer i programmet.

Målgruppe

Kurset henvender sig til instruktører, som gerne vil være testinstruktører i European Fitness Badge. Min. alder for deltagelse på kurset er 18år. Der kan gives dispensation ned til 16 år, hvis foreningen vurderer, at deltageren er moden nok. Det anbefales, at den unge tilknyttes en ansvarlig testinstruktør ved gennemførelse af test i foreningen.

Bevæg dig for livet - Fitness landsunderviser

Linn Trentel Busch og Dorthe Brandborg Olsen