I gang igen - GymDanmark

I gang igen

Uanset om din forening har været i gang med træning online og udendørs, da det blev muligt, eller om I har været kravlet i vinterhi, så kigger vi nu frem mod igen at måtte træne indendørs. På siden her, har vi samlet inspiration til, hvordan man kommer godt i gang efter en noget anderledes sæson 20/21.

Gode råd til genåbningen

DIF har samlet en række gode råd og anbefalinger.

Læs de gode råd

Bestyrelsens huskeliste

Som bestyrelse er der normalt en del at holde styr på og når den almindelige daglige drift så er sat ud af funktion, bliver opgaven bestemt ikke mindre. Der skal bruges lidt mere energi og tid end normalt, som langt de fleste bestyrelser har erfaret. Anerkend det og husk at det trods alt er en afgrænset periode, som skyldes ekstraordinære forhold, vi ikke kan gøre noget ved.

Herunder har vi lavet et forslag til, hvordan I kan gribe arbejdet an i bestyrelsen.

 • Skab overblik

  Dan jer et overblik over hvilke overordnede opgaver, der ligger foran jer. Det kunne fx være:

  • Kommunikation til medlemmerne af ændrede holdplaner
  • Hvad gør vi med foreningens forårsopvisning?
  • Hvordan har vores trænere det? Søg inspiration til uddannelse af jeres trænere her

  Hent evt. inspiration til tiltag, der kan hjælpe med at fastholde engagementet i foreningen.

  Find ud af hvad I har energi til at kaste jer ud i. Få et overblik over hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt, for at kunne realisere idéerne/løse opgaverne.

  Husk at jeres trænere og frivillige, der skal hjælpe jer med at udføre opgaven, er afgørende.

  Uanset om I vælger at gennemføre indendørs træning og opvisning eller ej, så er kommunikation og dialog med jeres trænere og medlemmer vanvittig vigtigt.

 • Læg en plan

  Når I har overblikket over hvilke opgaver, I vil løse, så læg en plan for hvem, der skal gøre hvad og hvornår.

  Måske er det her, at I opdager om en bestemt opgave er realistisk at få udført eller ej. Hvis der kun er en enkelt eller meget få, der melder sig til arbejdet, så kan det være, at det måske slet ikke var så god en idé alligevel.

  Husk at langt de fleste opgaver kræver, at der bliver kommunikeret med både trænere og medlemmer.

  Aftal hvem, der har ansvar for hvad. Hent inspiration til organisering af arbejdet.

 • Snak med jeres trænere

  Jeres trænere og frivillige er kernen i foreningens virke og uden dem, bliver det mere end svært at tilbyde træning og arrangementer til jeres medlemmer. Hav løbende dialog med dem – virtuelt og fysisk, når det bliver muligt.

  Fortæl dem, hvilke tanker I gør jer om den aktuelle situation og om den kommende tid.

  Spørg til deres ønsker og idéer – og vis dem, at I anerkender, hvor vigtige de er for foreningens virke.

  Støt op, hvor I fornemmer, at der er brug for hjælp. Måske er der usikkerhed omkring, hvordan træningen skal gribes an efter så lang en pause. Måske er der brug for praktisk hjælp til træningen, så diverse corona-retningslinjer kan overholdes. Måske er der idéer til nye arrangementer, holdtyper eller træningsformer.

  Kig sammen frem mod næste sæson, en tak-fordi-du-er-træner-sommer-fest (når vi må det) eller kig tilbage på en unormal sæson, hvor I måske sammen gjorde noget, I aldrig før har gjort (online træning/udendørs træning eller …?).

  Hent inspiration til hvordan I anerkender jeres (frivillige) trænere.

 • Meld ud til medlemmerne

  Når I i bestyrelsen har vendt jeres planer med foreningens trænere, så meld ud til jeres medlemmer.

  En udmelding kan også være, at I lige nu arbejder på at afklare, hvordan resten af sæsonen bliver. Så ved jeres medlemmer, at der stadig er liv i foreningen, selvom mange af dem lige nu måske ikke konkret kan mærke det. Det skaber tryghed og I sender et signal om, at I (stadig) betragter dem som medlemmer af foreningen.

  I kan også vælge række ud og forhøre jer om jeres medlemmers tanker om genåbningen generelt og om nogle af jeres konkrete idéer. Med disse inputs får I testet om jeres idéer nyder opbakning hos dem, som de var tiltænkt.

Inspiration

Uanset hvad jeres plan frem mod sommerferien er, så har I måske brug for lidt inspiration. Vi samlet lidt forskelligt sammen og pakket det i emner. Mangler du inspiration til et emne, så tag fat i os.

Træning

 • Udendørs er velegnet til fysisk træning for alle aldre inkl. forældre-børn hold. Kom fx i gang med udendørs fitness. Rykker I spring-, rytme- eller akrobatikholdet ud, flytter redskaber inkl. musikken med. Afklar om I må spille høj musik eller gør som Ørestad IF.
 • Indendørs åbner gradvist i april og maj. Hør jeres kommune, hvad det betyder for jer. Hold øje med retningslinjerne.
 • Den svære opstart skal have lidt opmærksomhed. Sæt niveauet ned og fokusér på det sociale. Hent inspiration til træningsopstarten i DIFs gode råd og støt dig fx til fire ugers træningsplanerne fra BDFL Fitness.
 • Sommeraktivitet er også en måde at genstarte foreningens aktiviteter på. Lav en sommerlejr, der kickstarter fællesskabet og sæson 21/22. GymDanmark har samlet et lilleudpluk af mulighederne – del listen med jeres børn og unge.

Trænerpleje

 • Tjek ind hos jeres trænere. Find ud af hvordan de har det. Er de klar og til hvad? Del opgaven ud i bestyrelsen og sørg for at komme hele raden rundt.
 • Saml dem så klubånden kan indfinde sig. Der ligger meget energi i at mærke, at man er en del af et større hold. Er I flere end det aktuelle forsamlingsforbud tillader, så start med et online møde.
 • Kig frem og overvej om energien kunne trænge til et boost med en social aktivitet, havefest eller udflugt. Læg en plan, så I er klar, når det igen bliver tilladt at samles flere. Book evt. et opstarts-kursus for alle trænere.

Opvisning

Sæsonafslutning

 • Meld ud så jeres trænere og medlemmer ved, hvordan sæson 20/21 rundes af og det uanset, om I har planer om særlige afslutningsarrangementer eller om det bare er et: “vi ses efter sommerferien”.
 • Fest – når retningslinjerne tillader det – er en mulighed for at markere afslutningen på en noget anderledes sæson. Overvej muligheden for et udendørs arrangement for trænere og jeres medlemmer, hvor I får sagt tak og på gensyn.
 • Online afslutning er en mulighed uagtet forsamlingsforbud mm. Det kan sagtens bliver festligt, selv om det er bag skærmen. Hent inspiration til sjove og sociale online aktiviteter.

Ræk ud til medlemmerne

 • Giv et livstegn så jeres medlemmer ved, at I stadig er der og hvad de kan forvente som medlemmer. Brug alle de kanaler I har: hjemmeside, Facebook, mail, SMS og andre sociale medier. Involvér jeres trænere og lad dem kontakte eget hold. Hent inspiration til klar kommunikation.
 • I er savnet! Fortæl jeres medlemmer, at I glæder jer til at se dem igen. Fortæl dem, hvad jeres plan er mht. genåbning. Måske savner I også deres gode idéer til nye tiltag eller praktiske hjælp til kommende arrangementer. Send fx en videohilsen – hent gode tips her.
 • “Vi er snart klar igen” kan sagtens være en melding, mens I arbejder på at lande konkrete træningstilbud eller afsluttende arrangementer. En melding nu og her er guld værd, når det handler om at holde sine medlemmer engageret.

Spørg os

Tag fat i din forenings konsulent og få et godt råd.

Tag fat

GymDanmark corona retningslinjer

Gymnastik og Fitness

Læs mere

DIF corona retningslinjer

Idrætten generelt

Læs mere

GymDanmarks øvelsesbank

Hent inspiration til træningen

Læs mere