GymUpdate September 2019 - Økonomiske og Administrative retningslinjer - GymDanmark

GymUpdate September 2019 - Økonomiske og Administrative retningslinjer

Opdatering af Økonomiske og Administrative retningslinjer (Ø&A)

Henover sommeren 2019 er GymDanmarks Økonomiske og Administrative retningslinjer blevet opdateret, men de overordnet principper er de samme.

Ø&A består nu af to dokumenter;

Formålet med opdateringen er at gøre det lettere at orientere sig og administrere efter de gældende regler.

Spørgsmål kan rettes til økonomiteamet på Forbundskontoret Pia Jensen 4326 2602 eller Pernille Hansen 4326 2600