GymUpdate September 2019 - Internationale dommere - GymDanmark

GymUpdate September 2019 - Internationale dommere

Nye retningslinjer for Internationale dommere i GymDanmark

Uge 37 udsendes en mail til alle udvalgsmedlemmer og nuværende internationale dommere, med en orientering omkring de politiske retningslinjer for uddannelse og brug af internationale dommere, som bestyrelsen har besluttet.

Processen omkring udviklingen retningslinjerne blev startet af den tidligere bestyrelse i løbet af 2018. Den tidligere bestyrelse har behandlet og besluttet principperne for retningslinjerne, og den nuværende bestyrelse har truffet beslutning om den endelige model.

Formålet med retningslinjerne er, at forankringen af de internationale dommere ligger i GymDanmark, og dermed undgå interessekonflikter mellem foreninger og forbund, samt at sikre et optimalt niveau (kvantitativt og kvalitativt) af dommere i fremtiden.