Forretningsbetingelser: Praktiske oplysninger kursus/uddannelse - GymDanmark

Forretningsbetingelser: Praktiske oplysninger kursus/uddannelse

Afbud

Alle afbud skal ske skriftligt via e-mail til kursus@gymdanmark.dk

Et rettidigt afbud skal være GymDanmarks Forbundskontor i hænde senest 14 dage før kursusstart, hvorefter det fulde deltagergebyr refunderes. Derefter refunderes deltagergebyr ikke.
Eventuelt indbetalt administrationsgebyr tilbagebetales ikke i tilfælde af afbud.

Indsendes lægeerklæring returneres det fulde kursusgebyr, uanset tidspunkt for afbud.

Aflysning

GymDanmark forbeholder sig ret til at aflyse et kursus/uddannelse, såfremt deltagerantallet er mindre end den minimumgrænse, der er sat for deltagerantal. Oplysning om aflysning af kursus gives så snart aflysning er vedtaget. Tilbagebetaling af kursusgebyr vil altid tilgå medlemsforeningen, med mindre andet er aftalt.

Bekræftelser

Du og din forening modtager en bekræftelse pr. e-mail umiddelbart efter tilmeldingen. Meddelelse om betaling tilgår kassereren i din forening, såfremt du har angivet medlemsforening. Ellers tilgår den dig selv. Hvis du selv skal betale, skal dette meddeles din kasserer i foreningen, såfremt du har opgivet en medlemsforening.

Betaling

Deltagergebyret skal være GymDanmark i hænde senest 1 måned før kurset, eller i henhold til tilmeldingsfristen. Såfremt du er tilmeldt i eftertilmeldingsperioden eller på den sidste dag i den ordinære tilmeldingsperiode, skal betaling ske senest 3 dage efter tilmeldingen. Såfremt betaling ikke er foretaget jf. dette, vil betalingspåmindelse blive sendt pr. e-mail.

Betalingspåmindelser og rykkerskrivelser

Rykkerskrivelser kan udsendes, såfremt GymDanmark ikke har modtaget betaling jf. oplyste betalingsfrister, dog vil en betalingspåmindelse (uden rykkergebyr) altid blive sendt først.

Foto og videooptagelser

Til brug for markedsføring af GymDanmarks aktiviteter, kan GymDanmark vælge at optage foto og video med henblik på redaktionel brug. Vi vil altid oplyse om dette ved kursusstart. Såfremt du ikke ønsker at indgå i dette, skal du give kursuslederen besked.

Priser

På alle kurser er der en medlemsrabat for GymDanmark-medlemmer. Denne fratrækkes automatisk prisen, når du vælger medlemsforening. Er din forening ikke medlem af GymDanmark, så kan de hurtigt blive det her.

Program m.m.

Før kursusstart sender GymDanmark praktiske oplysninger og evt. program til kursisterne. Denne information udsendes pr. e-mail og sendes direkte til kursisten. Husk i øvrigt altid at holde øje med www.gymdanmark.dk, idet ændringer og anden information vedr. kurset vil blive opdateret her.

Rejseudgifter

Alle rejseudgifter sker for din egen eller din forenings regning.

Spørgsmål i øvrigt

Under hvert kursus er der tilknyttet en kursusansvarlig, som du kan kontakte vedr. tilmelding, betaling og andre praktiske spørgsmål. Du kan også gå direkte til vores kursussekretær – Anita Lynge Bentved kursus@gymdanmark.dk

Tilbagebetaling

GymDanmark tilbagebetaler via NemKonto til CVRnr., og overholder i den forbindelse de krav, der stilles i henhold til Persondataforordningen.

Tilmeldingsfrist

Hvis intet andet er anført, er tilmeldingsfristen en måned før kursusstart. GymDanmark kan opkræve et eftertilmeldingsgebyr – typisk kr. 100,00 – ved tilmelding efter fristen, men kan dog ikke garantere plads på kurset.

Tilskud ved kurser under Træneruddannelsen

Du har mulighed for at søge tilskud hos din kommune eller DIFs amtskreds ved Træneruddannelsen. Som dokumentation for betaling af kurset udleveres der en kursuskvittering på kurset.

Uddannelsesbevis

For at modtage uddannelsesbevis på vores træneruddannelse (GymTræner) skal du deltage på hele uddannelsen (100 % deltagelse)