Corona: Foreninger og kompensation - GymDanmark

Corona: Foreninger og kompensation

Opdateret d. 01.05 kl. 8.26

I GymDanmark er vi opmærksomme på at myndighedernes tiltag påvirker vores foreninger ved mistede indtægter i forbindelse med aflysning af arrangementer og aktiviteter, og at foreningerne dermed økonomisk kan blive udfordret.

Alt efter hvordan man er organiseret som forening, kan der være hjælp at hente i nogle af disse initiativer. Herunder findes link til information og svar på de oftest stillede spørgsmål vedr. henholdsvis kompensationsordning ved aflysning eller markante ændringer ved større arrangementer, udskydelse af betalingsfrister til det offentlige samt midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked.

Find et samlet overblik på over kompentation mm. på denne side, som DIF har oprettet

Hjælpepakke til foreninger

Kompentation ved arrangementer

Få hjælp, hvis du har aflyst eller udskudt et større arrangement. Som arrangør kan du søge om at få kompensation for dine tab som følge af coronavirus/covid-19. Læs mere her

Udskydelse af betalingsfrister på moms, A-skat og am-bidrag

Der forventes inden længe en ny lov vedtaget om udskydelse af betalingsfristerne på moms for de månedsafregnede virksomheder og udskydelse af betalingsfrister på A-skat og am-bidrag.

For alle virksomheder gælder at fristerne for betaling af am-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til eIndkomst.

Skat har udarbejdet et site, hvor man kan finde information og svar på de mest stillede spørgsmål. Se siden her

Pressemeddelelse fra d. 16. marts

Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Aftalen er et bidrag til, at regeringen og arbejdsmarkedets parter i fællesskab sikrer, at COVID-19 i mindst muligt omfang rammer danskernes arbejde og levebrød.
Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

OBS: Lønkompensation gælder også idrætten som virksomheder. Foreninger kan omfattes, hvis de modtager mindre end halvdelen af deres ordinære driftudgifter i offentligt tilskud. 

Erhvervsministeriet har udarbejdet en guide til virksomhederne som findes her

Trepartsaftalen kan finde i sin fulde længde her