Årsmøde 2023 - Dagsorden og materialer - GymDanmark

Årsmøde 2023 - Dagsorden og materialer

Her finder du alle materialer til Årsmøde 2023. Den trykte Årsbog udgår, og derfor ligger alle materialerne digitalt.

 

Dagsorden ordinært Årsmøde 2023

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Forbundsformanden aflægger beretning
 4. Ordensudvalget aflægger beretning
 5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning
 7. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingentsatser
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg til Bestyrelse
 10. Valg af Ordensudvalget
 11. Valg til Komité for Opvisningsgymnastik
 12. Valg af Disciplinkomitéformænd
 13. Valg af Disciplinkomitémedlemmer
 14. Eventuelt

Udvalgte materialer

Andet