Årsmøde 2021: Valg - GymDanmark

Årsmøde 2021: Valg

På denne side kan du se, og læse om, de personer der opstiller til GymDanmarks frivillige enheder, på Årsmødet 2021.

OVERBLIK KANDIDATER

Kandidater 2021

Læs mere i dagsordenen her

Valgprocedure
Hvert aktivitetsudvalg består af en formand, en næstformand samt 7 medlemmer. Bortset fra udvalgsformanden konstituerer udvalget sig selv. 4 medlemmer vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år.

Alle som ønsker at (gen)opstille til GymDanmarks enheder skal SENEST den 15. september indsende deres kandidatpræsentation til info@gymdanmark.dk. Dvs. både nuværende kandidater som genopstiller, og nye kandidater som opstiller for første gang. Man er først valgbar når Forbundskontoret har modtaget kandidatpræsentationen. Skabelon til kandidatpræsentationer finder du nedenfor.

Offentliggørelse
Efter den 15. september offentliggøres alle som har meldt sit kandidatur inden for fristens udløb.

Download skabelon til kandidatpræsentation

Næstformand, bestyrelsesmedlem og udvalgsformand

Læs mere

Download skabelon til kandidatpræsentation

Udvalgsmedlemmer, suppleanter mfl.

Læs mere

Valghandlinger

Læs mere

Kandidatpræsentationer

Kan læses fra den 25. oktober med øvrigt årsmødemateriale