Optimisme i foreninger med fitness

Bevæg dig for livet – Fitness (den fælles fitnessafdeling for GymDanmark og DGI) har spurgt foreninger med fitness, hvordan ”de trives”, og hvordan de ser på fremtiden.

Fitness er populært blandt danskerne, og foreninger, der tilbyder fitness, trives generelt rigtig godt.

Det viser ”Foreningsundersøgelsen 2018”, som er udarbejdet af Bevæg dig for livet – Fitness i maj 2018. 305 foreninger har deltaget i undersøgelsen ved at besvare et spørgeskema.

90% af foreningerne giver udtryk for, at de ser lyst på fremtiden, og 68% forventer, at de også fremover vil klare sig godt i forhold til andre fitnesstilbud.

Grobund for flere medlemmer

Undersøgelsen viser også, at 53% af foreningerne forventer at få flere medlemmer. I forhold til medlemsvækst nævner hovedparten muligheden for at tilbyde flere hold og nye holdtyper, som den bedste vej til nye medlemmer, f.eks. ses der et stort potentiale i målrettede hold til især ældre og motionsuvante samt tilbud til børn og teenagere.

59% angiver også udendørs fitness som et initiativ, der kan bidrage til medlemsvækst, ligesom yoga og indoor cycling forventes at kunne tiltrække flere medlemmer.

Der er generelt en god trivsel i foreningerne, f.eks. siger 92%, at samarbejdet i bestyrelsen er ”godt”. Derudover nævnes foreningens generelle trivsel, god økonomi, motiverede instruktører og kendskab i lokalområdet som baggrund for den gode trivsel.

”Det er dejligt, at foreningerne ser lyst på fremtiden, og vi vil gerne gribe fat i de positive tendenser og medvirke til at igangsætte endnu mere fitness i foreningerne. Undersøgelsen viser jo også, at der er nogle udfordringer, og der kan vi bl.a. byde ind med alternative løsninger,” siger Trine Merete Hagemann, chef for Bevæg dig for livet – Fitness. 

Udfordringer med rekruttering

Mange foreninger oplever udfordringer med at rekruttere instruktører og bestyrelses-/udvalgsmedlemmer. F.eks. siger 40%, at de er ”uenige/meget uenige” i, at det er let at rekruttere instruktører.

Langt de fleste foreninger gør da også meget for at fastholde deres instruktører. Størstedelen af foreningerne (84%) honorerer dem med gratis uddannelser og kurser eller betaler en stor del af udgiften.

Hovedparten giver også gratis eller reduceret kontingent til instruktørerne. 57% tilbyder sociale arrangementer til instruktørerne for at påskønne deres indsats.

”Det er meget glædeligt, at foreningerne påskønner instruktørernes indsats og vægter det sociale både i forhold til instruktørerne, men også i forhold til medlemmerne. Undersøgelsen viser, at foreningerne er gode til at fastholde deres medlemmer, og det skyldes måske netop foreningens værdier og fokus på trivsel,” siger Trine Merete Hagemann.

Det er de færreste foreninger, der forventer at udvide deres faciliteter (22%), og da mange foreninger nævner netop plads som forudsætning for udvikling og medlemsvækst, må det betragtes som en central udfordring for foreningerne.

En del foreninger tilkendegiver i undersøgelsen, at de gerne vil benytte Bevæg dig for livet – Fitness’ tilbud om f.eks. netværksmøder, og 22% siger, at de gerne vil kontaktes i den nærmeste fremtid.

”Vi går straks i gang med at kontakte foreningerne, og med Foreningsundersøgelsen i ryggen er vi nu endnu bedre rustet til at rådgive foreningerne omkring fitness,” siger Charlotte Agergaard, fitnesskonsulent for Bornholm og Midt- og Vestsjælland, samt ansvarlig for undersøgelsen.

Yderligere oplysninger og uddybning af undersøgelsen fås hos Charlotte Agergaard på tlf. 26 75 20 04.

 

Fakta om Foreningsundersøgen 2018

Spørgeskemaet er udsendt i maj 2018 til 759 formænd i foreninger, der har registreret fitness som aktivitet. 305 har besvaret undersøgelsen, heraf har 267 svaret på alle spørgsmål og 37 har svaret på nogle spørgsmål i under­søgelsen. 305 besvarelser svarer til en svarprocent på 40%.

Læs pixi udgave af undersøgelsen her

Hvad leder du efter?
Brug søgefeltet ovenfor eller kontakt os på forbundskontoret.
Nyheder
Se seneste nyhedsbreve her
Kurser og uddannelse
Kurser og uddannelse
Find inspiration til at blive en endnu bedre træner her
Læs mere her
Gymnastikevents
Uanset om du er bredde- eller konkurrencegymnast, har GymDanmark et tilbud til dig.
Få nyhederne direkte

Tilmeld dig GymNYT - Vi holder dig opdateret ugentligt
Samtykkeerklæring til GymDanmark

Facebook
Følg med på Facebook
Følg os på Facebook og kom tæt på gymnastikken
Youtube
Følg med på Youtube
Følg os på Youtube og se gymnastik når du vil
Instagram
Følg med på Instagram
Følg os på Instagram - Gymnastik i billeder og video
LinkedIn
Følg med på LinkedIn
Følg GymDanmark på Linkedin