Derfor ønsker bestyrelsen ny organisering i GymDanmark

26. oktober 2017

Af Forbundsformand Anders Jacobsen
Efteråret rusker allerede de fleste steder i Danmark, og det gør det sikkert også rundt omkring i foreningerne. I er formentlig allerede godt i gang med den nye sæson og går endnu et travlt gymnastik år i møde.

I GymDanmarks bestyrelse har vi haft et travlt år. Vi oplever et naturligt voksende krav fra både medlemsforeninger og omverdenen, om et mere professionelt ledet forbund, hvor rammerne for de frivillige er smidige og lette at agere i, og politiske beslutninger ikke drukner i lange beslutningsgange. Det er derfor en samlet bestyrelse der nu ønsker en ny politisk organisering, som kan imødekomme krav og forventninger til at understøtte et forbund i fortsat udvikling.

I den kommende weekend mødes vi i Idrættens Hus til GymDanmarks årlige repræsentantskabsmøde, og her skal foreningerne stemme om den nye organisering, som bestyrelsen foreslår. Det er en samlet pakke af forslag, som ligger til grund for en ny organisering – du kan læse dem alle her

En organisation der bygger på dialog

I bestyrelsen ønsker vi en organisation der bygger på dialog mellem alle lag i GymDanmark. Vi er allerede i fuld sving med nye mødeformer hvor vi har mulighed for at arbejde sammen, og på tværs, af interesser og kompetencer i gymnastikforbundet. Det er også vigtigt med den direkte dialog, og derfor har bestyrelsesmedlemmerne den seneste måned, været i kontakt med mange foreninger, og haft en god snak om hvorfor denne organisering både er tiltrængt og nødvendig.

Den nye organisering er nødvendig fordi bestyrelsen ønsker:

  • En agil organisation, hvor strukturen understøtter ønsket om, at det skal være let at være frivillig i GymDanmark
  • En bestyrelse hvor medlemmerne vælges (af repræsentantskabet) på baggrund af kompetencer, fx indenfor ledelse, strategi, kommunikation, innovation, økonomi, foreningsvirksomhed og idrætsfaglighed
  • En disciplinuafhængig bestyrelse der har fokus på alle aktiviteter, og hvor alle bestyrelsesmedlemmer repræsenterer alle udvalg i GymDanmark

Den nye bestyrelse skal udelukkende have til opgave at varetage den overordnede ledelse af GymDanmark. Med den forslåede bestyrelsessammensætning skaber vi plads, tid og energi, således at udvalgsformanden primært kan fokusere på egen disciplin, og for bestyrelses-medlemmerne at varetage den øverste ledelse af GymDanmark.

Processen for en ny bestyrelse
I processen mod en ny bestyrelse vil der blive taget udgangspunkt i DIFs HR-gruppes anbefalinger, som naturligvis skal tilpasses os. HR-gruppen arbejder netop med rekruttering til bestyrelser bredt i alle specialforbund. (Læs HR-gruppens anbefalinger her).

Såfremt forslaget om ny bestyrelse vedtages, vil vi nedsætte en arbejdsgruppe, der skal omsætte DIFs anbefalinger til vores organisation. Arbejdsgruppen skal bestå af både bestyrelsesmedlemmer og foreningsfrivillige. Denne konstellation har vi gode erfaringer med, fra fx økonomi arbejdsgruppen, som har arbejdet med vores kontingentstruktur.

Jeg håber at se så mange som muligt i weekenden, på GymDanmarks repræsentant-skabsmødet 2017.

Husk det er i morgen fredag den 27. Oktober på temamødet, at vi går særligt i dybden med alle bestyrelsens forslag. Har du ikke mulighed for at deltage her, er du meget velkommen til at kontakte mig eller næstformand Lene Christiansen 2175 8646. Alle øvrige bestyrelses- medlemmer står naturligvis også til rådighed, og kan svare på eventuelle spørgsmål.

Mange hilsner, og vel mødt til GymDanmarks repræsentantskabsmøde 2017.

Forbundsformand Anders Jacobsen
Tlf. 5144 0693 // aja@gymdanmark.dk

Læs alt om repræsentantskabsweekend 2017 her

 

Hvad leder du efter?
Brug søgefeltet ovenfor eller kontakt os på forbundskontoret.
Nyheder
Se seneste nyhedsbreve her
Kurser og uddannelse
Kurser og uddannelse
Find inspiration til at blive en endnu bedre træner her
Læs mere her
Gymnastikevents
Uanset om du er bredde- eller konkurrencegymnast, har GymDanmark et tilbud til dig.
Få nyhederne direkte

Tilmeld dig GymNYT - Vi holder dig opdateret ugentligt
Samtykkeerklæring til GymDanmark

Facebook
Følg med på Facebook
Følg os på Facebook og kom tæt på gymnastikken
Youtube
Følg med på Youtube
Følg os på Youtube og se gymnastik når du vil
Instagram
Følg med på Instagram
Følg os på Instagram - Gymnastik i billeder og video
LinkedIn
Følg med på LinkedIn
Følg GymDanmark på Linkedin